macOS High Sierra

Styra datorn och program med hjälp av dikteringskommandon

När Förbättrad diktering är på kan du använda dikteringskommandon (kallas också röstkommandon) till att utföra åtgärder och styra datorn medan du dikterar text. En uppsättning kommandon för att markera, navigera, redigera, formatera samt utföra systemåtgärder är aktiverade som förval. Du kan till exempel säga kommandon som markerar text, rullar i ett dokument eller trycker på returtangenten.

För mer avancerade åtgärder, som att växla mellan program, navigera i fönster eller söka med Spotlight, kan du aktivera en uppsättning avancerade dikteringskommandon och till och med skapa egna kommandon.

Du kan ställa in ett alternativ som gör att du kan börja diktera eller använda dikteringskommandon även när du inte dikterar text genom att säga en nyckelordsfras för diktering.

Obs! Innan du kan använda dikteringskommandon måste du slå på Diktering.

 1. Tryck på kortkommandot för diktering eller, om du har aktiverat en nyckelordsfras för diktering, säg nyckelordsfrasen följt av ”börja diktera”, som i ”Dator, börja diktera”.

  Om avancerade kommandon inte är aktiverade måste pekaren eller fokus vara i ett inmatningsområde, som ett dokument eller ett sökfält. Återkopplingsfönstret visas och följer med insättningspunkten.

 2. Säg ett kommando. Om du dikterar text bör du pausa några sekunder innan du säger kommandot (annars kan det tolkas som dikterad text).

  Här är några tips om att använda dikteringskommandon:

  • Om du ser återkopplingsfönstret behöver du inte säga nyckelordsfrasen (men du kan ändå säga den om du vill).

  • Visa en lista med kommandon genom att säga ”Show commands”. Listan ändras beroende på vilket program du använder och vad du gör. Exempelvis ser du formateringskommandon när du är i ett dokument i Textredigerare, men inte i Systeminställningar.

  • Sök snabbt i listan över kommandon genom att säga ”How do I action>?” Se till exempel kommandon som rör rullning genom att säga ”How do I scroll?”

 3. När du är klar säger du ”Sluta diktera” eller trycker på kortkommandot för diktering.

Om dikteringskommandona inte känns igen när du säger dem eller om mikrofonen inte reagerar på din röst i återkopplingsfönstret kan du försöka med dessa lösningar.