macOS High Sierra

Diktera meddelanden och dokument

När du har slagit på diktering i panelen Diktering i inställningspanelen Tangentbord kan du diktera text överallt där du kan skriva text. Ett återkopplingsfönster mäter volymen när du talar och ger tillgång till enkla dikteringsreglage.

Återkopplingsfönstret för diktering bredvid dikterad text i ett Textredigerare-dokument.

Aktivera diktering

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på På. Klicka på Aktivera diktering om en fråga visas.

 3. Om du vill använda Förbättrad diktering markerar du kryssrutan.

  Genom att aktivera Förbättrad diktering kan du sedan diktera text även när du inte är ansluten till internet, och du kan även använda en nyckelordsfras för diktering när du vill börja diktera. Mer information finns i Använda nyckelordsfrasen och menyn för diktering.

  Om du inte vill hämta programvaran som krävs för att använda Förbättrad diktering kan du avmarkera Förbättrad diktering och använda serverbaserad diktering istället. Med serverbaserad diktering skickas dina ord till Apples servrar där de analyseras med hjälp av aktuella språkdata. Den slutliga konverterade texten visas efter att du har avslutat dikteringen, vilket beskrivs under Diktera text nedan.

  Klicka på Om diktering och integritetsskydd om du vill få mer information.

 4. Om du vill diktera på ett annat språk klickar du på popupmenyn Språk och väljer sedan språk och dialekt.

  • Lägg till ett språk som inte finns i listan: Välj Anpassa eller Lägg till språk och markera de språk du vill använda. Om du använder Förbättrad diktering hämtas de valda språken.

  • Ta bort ett språk: Klicka på popupmenyn Språk, välj Anpassa och avmarkera sedan det språk som du inte vill använda.

Diktera text

 1. Placera insättningspunkten där du vill att den dikterade texten ska hamna.

 2. Tryck på kortkommandot för diktering eller, om du har aktiverat en nyckelordsfras för diktering, säg nyckelordsfrasen följt av ”börja diktera”, som i ”Dator, börja diktera”.

  Du kan också välja Redigera > Börja diktera.

 3. Du kan börja diktera när du ser en mikrofonsymbol med varierande volymindikator i återkopplingsfönstret för diktering, eller när du hör tonen som signalerar att datorn är redo för diktering.

  När du vill infoga ett skiljetecken, exempelvis en punkt eller ett komma, säger du namnet på skiljetecknet. Du kan även göra enkla formateringar. Du kan till exempel säga ”ny rad” eller ”nytt stycke” för att infoga utrymme mellan rader. Om du vill se en lista över kommandon som kan användas vid diktering läser du Kommandon för textdiktering.

  Om du använder Förbättrad diktering kan du redigera texten medan du dikterar med hjälp av tangentbordet, musen, styrplattan eller talade kommandon. Om du inte använder Förbättrad diktering avslutas dikteringen när du börjar redigera texten.

 4. Om du har ställt in diktering på flera olika språk och vill växla språk medan du dikterar klickar du på språket i återkopplingsfönstret och väljer det språk du vill ha.

  Om du vill veta mer om att ställa in diktering på flera språk läser du ”Aktivera diktering” ovan.

 5. När du är klar trycker du på kortkommandot för diktering eller klickar på Klar i återkopplingsfönstret.

Otydlig text är understruken i blått. Om texten är fel klickar du på den och väljer ett alternativ. Du kan också skriva eller diktera rätt text.

Ställa in ett annat kortkommando för diktering

Som förval trycker du på funktionstangenten (fn) två gånger för att börja eller sluta diktera. Om du vill kan du välja ett annat kortkommando för diktering.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Kortkommando och välj ett annat kortkommando.

  Vill du skapa ett kortkommando som inte finns i listan väljer du Anpassa och trycker sedan på de tangenter du vill använda. Du kan t.ex. trycka på alternativ-Z.

Ändra vilken mikrofon som används för diktering

På popupmenyn under mikrofonsymbolen i panelen Diktering i inställningspanelen Tangentbord kan du se vilken enhet datorn använder för att lyssna.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på popupmenyn nedanför mikrofonsymbolen och välj den mikrofon du vill använda för diktering.

  Om du väljer Automatiskt lyssnar datorn till den enhet som det är troligast att du använder för diktering.

Stänga av diktering

Om du använder Förbättrad diktering kan du styra datorn med talade kommandon. Du kan till exempel säga kommandon som markerar text, rullar i ett dokument eller trycker på returtangenten. För mer avancerade åtgärder, som att växla mellan program, navigera i fönster eller klicka på objekt i menyer, dialogrutor eller fönster, kan du aktivera en uppsättning avancerade dikteringskommandon. Du kan även skapa dina egna kommandon. Mer information finns i Styra datorn och program med hjälp av dikteringskommandon och Klicka på objekt med ett dikteringskommando.