macOS High Sierra

Inställningspanelen Zooma

Använd panelen Zooma i systeminställningen Hjälpmedel till att göra hela skärmen större eller bara förstora det område som pekaren finns i.

Du öppnar panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Zooma.

Öppna panelen Zooma åt mig

Använd kortkommandon till att zooma

Använd de listade kortkommandona till att zooma in och ut. Zooma till exempel in genom att trycka på alternativ-kommando-0.

Använd rullningsgester med specialtangenter för att zooma

Håll ned den valda specialtangenten medan du rullar med styrplattan eller med rullhjulet på musen.

Till exempel kan du med de förvalda inställningarna för styrplattan hålla ned kontrolltangenten och dra två fingrar uppåt (zooma in) eller nedåt (zooma ut).

Kantutjämna bilder

Jämnar ut inzoomade bilder.

Zoomningen följer tangentbordsfokus

Förstora området som är i tangentbordsfokus.

Aktivera Touch Bar-zoomning

Om datorn har en Touch Bar visar du en större version av den på skärmen. Mer information finns i Zooma in på Touch Bar.

Läs upp objekt under muspekaren

Låt datorn identifiera objekt under pekaren bara när du använder zoomen eller hela tiden.

Du kan ställa in om datorn ska vänta länge eller bara en kort tid innan objekt läses upp.

Zoomstil

Zooma hela skärmen (Helskärmsläge) eller bara det område som pekaren finns i (Bild-i-bild).

Alternativ

Ange alternativ för helskärmszoom eller bild-i-bild-zoom.

Om du snabbt vill aktivera eller avaktivera Zooma på kontextmenypanelen Hjälpmedelsalternativ trycker du på alternativ-kommando-F5. Om datorn har en Touch Bar kan du också trycka snabbt tre gånger på Touch ID.

Du kan aktivera kortkommandon för vissa zoomalternativ under Hjälpmedel i fliken Kortkommandon i inställningspanelen Tangentbord. Du öppnar panelen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Kortkommandon.

Öppna panelen Kortkommandon åt mig