macOS High Sierra

Ställa in iCloud på datorn

Om du vill använda iCloud på datorn måste du logga in med ett befintligt Apple-ID, eller ett nytt, och sedan välja vilka iCloud-funktioner du vill använda.

Obs! Om du redan har loggat in på iCloud kan du ändra dina iCloud-inställningar när som helst.

Inställningspanelen iCloud där ett Apple-ID och ett lösenord kan anges.
  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

    Öppna inställningspanelen iCloud åt mig

  2. Ange ditt Apple-ID (eller klicka på Skapa Apple-ID), ange lösenordet och följ anvisningarna på skärmen.

    Viktigt: Se till att du använder samma Apple-ID när du loggar in på iCloud på alla dina enheter. På det sättet har du alltid tillgång till samma bilder, skrivbords- och dokumentfiler, e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar, påminnelser och andra dokument och data som lagras på iCloud, oavsett vilken enhet du använder.

När du har loggat in kanske du vill kontrollera att du har loggat in på iTunes Store, App Store och iBooks Store, och även Meddelanden och FaceTime, med ditt Apple-ID. Om du vill veta mer öppnar du programmet, väljer Hjälp > [programnamn] Hjälp och läser ämnena om hur du ställer in ett konto och loggar in.

Du kan även ställa in iTunes Store, App Store och iBooks Store så att inköp du har gjort i butikerna på andra enheter hämtas automatiskt.

Om du vill ställa in iCloud på en iOS-enhet, Apple TV eller Windows-dator följer du anvisningarna på Ställa in iCloud på alla enheter.