macOS High Sierra

Ordna filer i mappar

Allting på datorn – dokument, bilder, musik, program och så vidare – ligger ordnat i mappar. När du skapar dokument, installerar nya program och arbetar på datorn kan du skapa nya mappar för att hålla ordning på innehållet.

Skapa en mapp

 1. Klicka på skrivbordet om du vill skapa en mapp på skrivbordet. Du kan annars öppna ett Finder-fönster och navigera till den plats där du vill skapa mappen.

 2. Välj Arkiv > Ny mapp eller tryck på skift–kommando-N.

  Om kommandot Ny mapp är nedtonat kan du inte skapa någon mapp på den aktuella platsen.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på returtangenten.

Flytta objekt till mappar

Gör något av följande:

 • Placera ett objekt i en mapp: Dra det till mappen.

 • Placera flera objekt i en mapp: Markera objekten och dra sedan ett av dem till mappen.

  Alla markerade objekt flyttas till mappen.

 • Behåll ett objekt på den ursprungliga platsen och placera en kopia i en mapp: Håll ned alternativtangenten och dra objektet till mappen.

 • Behåll ett objekt på den ursprungliga platsen och placera ett alias till det i en ny mapp: Håll ned alternativ- och kommandotangenten och dra sedan objektet till mappen så att aliaset skapas.

 • Skapa en kopia av ett objekt i samma mapp: Markera objektet och välj sedan Arkiv > Duplicera eller tryck på kommando-D.

 • Kopiera filer till en annan skiva: Dra filerna till skivan.

 • Flytta filer till en annan skiva: Håll ned kommandotangenten och dra filerna till skivan.

Snabbt gruppera flera objekt i en mapp

Du kan snabbt skapa en mapp med objekt på skrivbordet eller i ett Finder-fönster.

 1. Markera alla objekt som du vill gruppera.

 2. Kontroll-klicka på ett av de markerade objekten och välj sedan Ny mapp med markering.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på returtangenten.

Slå ihop två mappar med samma namn

Om du har två mappar med samma namn på två olika ställen kan du slå ihop dem till en enda mapp.

 • Håll ned alternativtangenten och dra sedan en mapp till den plats där den andra mappen med samma namn finns. Klicka på Slå ihop i dialogrutan som visas.

  Alternativet Slå ihop visas endast om en av mapparna innehåller filer som saknas i den andra mappen. Om mapparna innehåller olika versioner av filer med identiska namn kan du bara välja ett av alternativen Stopp eller Ersätt.

Om du vill ordna dina filer automatiskt använder du smarta mappar. Smarta mappar samlar automatiskt filer efter typ och innehåll. Mapparna uppdateras direkt när du ändrar, lägger till eller tar bort filer på datorn.