macOS High Sierra

Om avancerade nätverksalternativ

Använd inställningspanelen Nätverk till att ställa in avancerade alternativ som WINS-, DNS- och proxyserverinställningar, beroende på vilken nätverkstjänst du använder och de tjänster som internetleverantören eller nätverksadministratören tillhandahåller. Alla alternativ är inte tillgängliga för alla tjänster.

TCP/IP-inställningar

Ställ in vissa nätverkstjänster på att använda IPv6-adresser istället för IPv4-adresser. Se Ange avancerade TCP/IP-inställningar.

DNS-inställningar

En DNS-server (Domain Name System) omvandlar internetnamn till IP-adresser så att du inte behöver känna till IP-adressen för den server du ansluter till. Se Ange DNS- och sökdomänsinställningar.

WINS-inställningar

WINS (Windows Internet Naming Service) är en del av Microsoft Windows-servrarna som hanterar kopplingen av servernamn och serverplatser till IP-adresser (Internet Protocol). Se Ställa in WINS-alternativ.

Proxyserverinställningar

Om datorn är ansluten till ett nätverk som skyddas med en brandvägg kan du behöva ange proxyservrar eller välja FTP-passivt läge (PASV) för att kunna ansluta till vissa webbplatser. Se Ange proxyserverinställningar.

Maskinvaruinställningar för Ethernet

Ställ in avancerade maskinvarualternativ för Ethernet om nätverket kräver det och nätverkstjänsten stöder det. Se Ställa in avancerade maskinvarualternativ eller Använda Gigabit Ethernet.