macOS High Sierra

Felsökning av utskrifter

Prova följande om du har problem med att skriva ut:

 • Om skrivaren är ansluten till datorn kontrollerar du att den är ordentligt ansluten, ansluten till en strömkälla och påslagen.

 • Om du använder en skrivare i nätverket kontrollerar du att datorn och skrivaren fortfarande finns i samma nätverk, att skrivaren är påslagen och att nätverket fungerar som det ska. Om det finns flera skrivare i nätverket kontrollerar du vilken skrivare som du valde. Det kanske inte är samma skrivare som du trodde att du valde.

 • Om du använder en delad skrivare som är ansluten till en annan dator kontrollerar du att datorn har Mac OS X 10.5 eller senare, inte befinner sig i vila och har delning aktiverat. Mer information finns i Dela din skrivare.

 • Om skrivaren är ansluten till datorns USB-port öppnar du Systeminformation och klickar sedan på USB. Om skrivarens namn står med i listan över maskinvara, men skrivaren inte fungerar, läser du skrivardokumentationen för ytterligare felsökningsinformation eller ser Kontrollera en enhets USB-anslutning.

  Öppna Systeminformation åt mig

Se ytterligare information om felsökning nedan om du fortfarande inte kan skriva ut.

Försök att återuppta utskriften

Klicka på skrivarens symbol i Dock så öppnas fönstret med skrivarens kö.

 • Om knappen Återuppta visas i verktygsfältet har skrivaren gjort en paus. Klicka på knappen Återuppta.

 • Om en annan utskrift stoppar upp kön på grund av ett fel markerar du utskriften och klickar på den lilla raderingsknappen till höger (ser ut som ett X).

 • Om en utskrift i listan är pausad markerar du den och klickar sedan på knappen Återuppta utskrift till höger (en kurvad pil visas på knappen).

Om du inte hittar din utskrift i skrivarkön kan du ha skrivit ut den på en annan skrivare. Se om du hittar andra skrivare i köfönstren eller prova att skriva ut igen. Den här gången kontrollerar du att du väljer rätt skrivare.

Kontrollera skrivarkön för andra skrivare genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Skrivare och skannrar. Markera en skrivare i listan och klicka på Öppna utskriftskö.

Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

Prova att skriva ut från ett annan program

 • Prova med att skriva ut från ett annat program, till exempel Textredigerare. Om problemet endast uppstår i ett program läser du programmets dokumentation för ytterligare felsökningsinformation.

  Öppna Textredigerare åt mig

Kontrollera skrivaren

Gå till skrivaren och kontrollera att:

 • Den är påslagen och statuslamporna är normala.

 • Den har papper och att papperet inte fastnat.

 • Det finns tillräckligt med bläck eller toner.

 • Alla kablar är ordentligt anslutna.

Lägga till skrivaren igen och skapa en ny utskriftskö

 • Om skrivaren finns i nätverket öppnar du inställningspanelen Skrivare och skannrar (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Skrivare och skannrar). Lägg sedan till skrivaren igen och skapa en ny utskriftskö.

  Om du kan skriva ut till den skrivare du just lagt till raderar du den gamla skrivarkön.

Om du inte kan lägga till skrivaren eftersom den inte finns med i listan över tillgängliga skrivare kan den vara avslagen, eller så befinner sig datorn nu i ett annat nätverk. Om skrivaren har delats av en annan användare kanske den användaren har avbrutit delningen, eller också är användarens dator frånkopplad. Om det är någon annan som hanterar skrivaren ber du den personen om hjälp.

Kontrollera att du har aktuell programvara

Om skrivaren inte har stöd för AirPrint kontrollerar du att du har rätt version av skrivarprogrammet (skrivardrivrutinen).

 • Om du använder en skrivare som delas ut av en annan användare kontrollerar du att ni båda använder samma version av skrivarprogramvaran. Kontrollera vilken version som du använder genom att öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar (välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Skrivare och skannrar). Markera skrivaren i inställningspanelen Skrivare och skannrar, klicka på Alternativ och förbrukningsmaterial och sedan på Allmänt. Se efter vilken drivrutinsversion du har.

 • Om du använder en nätverksskrivare eller en skrivare som är ansluten till datorn kontrollerar du att du har den senaste versionen av skrivarens programvara. Om problemen kvarstår provar du en annan skrivarprogramvaran för skrivaren.

Om du använder en skrivare som använder AirPrint kan du kontrollera med tillverkaren om det finns en uppdatering av skrivarens fasta programvara.

Ersätta fönstret för en skadad skrivarkö