macOS High Sierra

Om datorn startas om och ett meddelande visas.

Om datorn oväntat startar om har ett fel som kallas kernel panic inträffat. Efter omstarten visas ett meddelande om att datorn startades om på grund av ett problem.

Troligen har problemet orsakats av felaktig programvara. Ett fel i kärnan kan också orsakas av att maskinvaran är skadad eller är i konflikt, även med externa enheter som är anslutna till datorn.

Obs! Om du vill skriva ut de här anvisningarna innan du börjar klickar du på delningsknappen i hjälpfönstret och väljer Skriv ut.

Om felet i kärnan orsakas av ett känt problem identifieras den felaktiga programvaran. För att se till att programvaran inte fortsätter att orsaka fel i kärnan bör du flytta den till papperskorgen.

Om den felaktiga programvaran inte kan identifieras och datorn fortsätter att drabbas av fel i kärnan provar du följande:

  • Starta om datorn i säkert läge. Om datorn startar som den ska i säkert läge väljer du Apple-menyn > App Store, klickar på Uppdateringar och installerar sedan alla tillgängliga uppdateringar.

  • Avinstallera alla insticksfiler eller annan programvara med extrafunktioner från andra tillverkare än Apple. Om du nyligen uppdaterat macOS eller ett program kan insticksfiler eller annan programvara som fungerade tidigare sluta att göra det. Läs dokumentationen från tillverkaren (inklusive ”Om”- eller ”Read Me”-filer) och kontrollera att de är kompatibla med den version av macOS som finns på datorn.

  • Koppla från alla USB- och FireWire-enheter med undantag för Apple-tangentbordet och -musen. Ta bort maskinvaruuppgraderingar från andra tillverkare, exempelvis minnesmoduler (RAM) och PCI-kort. Försök sedan att starta om datorn.

    Om problemet upphör ansluter du enheterna igen en i taget och startar om datorn varje gång du anslutit en enhet tills du upptäcker vilken enhet som orsakar problemet.

  • Återställa PRAM (parameter random-access memory).

  • Diagnostisera problem med datorn. De här programmen upptäcker om maskinvara du har installerat, t.ex. extra minne, inte är kompatibel, är felaktigt installerad eller skadad.

  • Öppna Skivverktyg och reparera startskivan eller skivbehörigheterna.

    Öppna Skivverktyg åt mig

Om stegen ovan inte hjälper kan du prova att installera om macOS.

Obs! Om du flyttat eller bytt namn på en systemfil eller systemmapp måste du installera om macOS – det går inte att bara ersätta eller byta namn på objektet.