macOS High Sierra

Skapa och använda en bränningsmapp

Du kan skapa en bränningsmapp och samla filer du vill bränna på en CD- eller DVD-skiva. Bränningsmappar är praktiska om du vill bränna flera exemplar av en mapp, eller för regelbunden säkerhetskopiering av en uppsättning filer genom att bränna dem till skivor.

Skapa en bränningsmapp

 1. Klicka på skrivbordet (bakgrundsområdet på skärmen) om du vill placera bränningsmappen på skrivbordet eller öppna det fönster där du vill placera bränningsmappen.

 2. Välj Arkiv > Ny bränningsmapp och ange ett namn för mappen.

  Obs! Om datorn inte har en intern enhet eller en ansluten extern enhet som kan bränna skivor visas inte kommandot Ny bränningsmapp i Arkiv-menyn. Kommandot Ny bränningsmapp visas om du ansluter en extern enhet.

 3. Dra objekten du vill bränna till skiva till bränningsmappen.

  Bränningsmapp på skrivbordet

  Finder placerar alias för objekten i bränningsmappen. Originalen flyttas inte.

Om du vill kan du placera bränningsmappen under Favoriter i sidofältet i Finder så att du snabbt kommer åt den senare.

Bränna innehållet i en bränningsmapp till en skiva

 1. Öppna bränningsmappen och klicka på Bränn. (Om bränningsmappen visas i sidofältet i Finder kan du också klicka på bränningssymbolen bredvid den.)

 2. Mata in en tom skiva i datorns optiska enhet, eller i en optisk enhet ansluten till datorn, och följ anvisningarna på skärmen. Originalfilerna som alias pekar på bränns på skivan.

Om Finder inte kan hitta originalfilerna för ett alias får du en fråga om du vill avbryta bränningen eller fortsätta utan det objektet. Om du avbryter fortsätter skivan att vara tom.