macOS High Sierra

Komprimera och packa upp filer och mappar

Komprimerade filer tar mindre plats på en skiva än okomprimerade filer, och därför är komprimering praktiskt för säkerhetskopiering av data och när du vill skicka information via internet.

  • Komprimera en fil eller mapp: Kontroll-klicka på den eller trycka på den med två fingrar och välj sedan Komprimera från kontextmenyn.

    Om du komprimerar ett enda objekt får den komprimerade filen samma namn som originalobjektet, men med filnamnstillägget .zip. Om du komprimerar flera objekt på en gång får den komprimerade filen namnet Archive.zip.

  • Avkomprimera (expander) ett objekt: Dubbelklicka på .zip-filen.