macOS High Sierra

Lägga till bilagor

Du kan ta med bilder, dokument och annat när du skriver brev.

När du bifogar bilder eller PDF-dokument kan du göra markeringar i dem i Mail innan du skickar brevet.

Öppna Mail åt mig

Lägga till bilder och andra filer

Gör något av följande:

 • Dra filer från skrivbordet, Finder eller ett program till brevet.

 • Klicka på Bilaga i verktygsfältet, leta rätt på en fil (du kanske måste klicka på sidofältsknappen för att se fler mappar), markera den och klicka sedan på Välj fil.

 • För bilder kan du klicka på bildbläddraren i verktygsfältet och sedan dra in en bild i brevet.

Bilderna infogas normalt i deras faktiska storlek. Om det finns olika storlekar att välja mellan väljer du en från popupmenyn till höger om brevhuvudet.

Skicka stora bilagor med Mail Drop

Du kan skicka filer med Mail Drop som överstiger den maximala storlek som leverantören av ditt e-postkonto tillåter. Mail Drop skickar stora bilagor till iCloud, där de krypteras och lagras i upp till 30 dagar.

 • Om du har ett iCloud-konto och är inloggad på iCloud när du skickar brevet, skickar Mail automatiskt bilagorna med Mail Drop. Mail Drop-bilagor ingår inte i ditt lagringsutrymme på iCloud.

 • Om du inte har ett iCloud-konto, eller om du inte är inloggad, får du en fråga om du vill använda Mail Drop (välj ”Fråga inte igen för det här kontot” om du alltid vill använda Mail Drop).

Om en mottagare använder Mail i OS X 10.10 eller senare infogas bilagorna i brevet. Övriga mottagare får länkar i brevet där de kan hämta bilagorna. Det sista hämtningsdatumet anges.

Du kan slå på och av Mail Drop i ett konto. Välj Mail > Inställningar, klicka på Konton, markera ditt konto, klicka på Avancerat och markera eller avmarkera Skicka stora bilagor med Mail Drop.

Mer information om Mail Drop finns i Apple Support-artikeln Begränsningar i Mail Drop.

Lägga till bilagor i slutet av ett brev

 • För det aktuella brevet: Välj Redigera > Bilagor > Infoga bilagor i slutet av brev.

 • För alla brev: Välj Redigera > Bilagor > Infoga alltid bilagor i slutet av brev (en bock visar att alternativet är valt) från brevvisningsfönstret.

Ta med eller uteslut bilagor i svar

 • Ta med ursprungliga bilagor i ett svar: Klicka på knappen Infoga bilaga i verktygsfältet i brevfönstret eller välj Redigera > Bilagor  > Ta med ursprungliga bilagor i svaret (en bock visar att alternativet är valt).

 • Uteslut originalbilagor från ett svar: Klicka på knappen Uteslut bilagor i verktygsfältet i brevfönstret eller välj Redigera > Bilagor  > Ta bort bilagor (en bock visar att alternativet är valt).

 • Ta med originalbilagor i alla svar: Välj Redigera > Bilagor > Ta med ursprungliga bilagor i svaret (en bock visar att alternativet är valt) från brevvisningsfönstret.

Skicka bilagor till Windows-användare

Följ följande förslag:

 • Kontrollera att du skickar Windows-kompatibla bilagor. Gör det för alla brev genom att välja Redigera > Bilagor från brevvisningsfönstret och kontrollera att Skicka alltid Windows-kompatibla bilagor är markerat (alternativet har en bock bredvid sig). Om det gäller ett enskilt brev som du skriver klickar du på Bifoga i verktygsfältet i brevfönstret. Kontrollera sedan att Skicka Windows-kompatibla bilagor är markerat (klicka på Alternativ i hörnet längst ned om du inte ser denna kryssruta).

 • I stället för att skicka ett Pages-, Keynote- eller Numbers-dokument kan du exportera dokumentet i PDF-format och skicka PDF-filen.

 • Använd filnamnstillägg (som .docx för Microsoft Word-dokument).

 • Om mottagaren ser två filer (exempelvis ”MinFil” och ”. _MinFil”) kan mottagaren strunta i filen med understrecket (t.ex. ”. _MinFil”).

Om brevstorleken, som visas till vänster i brevhuvudet, är röd får bilagorna ditt brev att överskrida de storleksbegränsningar som leverantören av e-postkontot har angett. Försök begränsa antalet bilagor eller deras storlek, eller använd Mail Drop.