macOS High Sierra

Använda globala kortkommandon

Med kortkommandon kan du snabbt utföra åtgärder med hjälp av tangenterna på tangentbordet. Det finns en lista med kortkommandon i macOS i Apple Support-artikeln Kortkommandon på Mac.

Du kan avaktivera eller ändra många ”globala” kortkommandon, dvs. kortkommandon som fungerar likadant i de flesta program (t.ex. ta en bild av skärmen genom att trycka på kommando-skift-3).

Det kan vara praktiskt att kunna ändra eller stänga av ett kortkommando om t.ex. ett av de globala kortkommandona används till något annat i ett särskilt program. I sådana fall kan du antingen stänga av kortkommandot som du inte behöver eller tilldela det en annan tangentkombination.

Obs! Du kan bara skapa kortkommandon för befintliga menykommandon. Du kan inte definiera kortkommandon för allmänna åtgärder som att öppna ett program eller växla mellan olika program.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tangentbord och sedan på Kortkommandon.

    Öppna panelen Kortkommandon åt mig

  2. Markera ett objekt på panelen till vänster. Markera sedan kryssrutan bredvid kortkommandot du vill ändra på panelen till höger.

  3. Dubbelklicka på aktuell tangentkombination och tryck sedan på den nya tangentkombination du vill använda.

    Varje typ av tangent (t.ex. en bokstav) kan bara användas en gång i ett kortkommando.

  4. Du måste avsluta och starta om eventuella program du använder innan det nya kortkommandot börjar gälla.

Om du skapar ett kortkommando som redan används till ett annat kommando eller ett annat program kommer det nya kortkommandot inte att fungera. Leta reda på det menykommando som använder samma kortkommando och ändra kortkommandot för det objektet.

Om du vill stänga av ett kortkommando, avmarkerar du kryssrutan bredvid beskrivningen i listan.

Om du vill att alla kortkommandon ska återgå till de ursprungliga tangentkombinationerna klickar du på Återställ till förval.