macOS High Sierra

Om skrivbordet har ändrats

Om skrivbordet ser annorlunda ut jämfört med senaste gången du använde datorn och det finns flera användare på datorn, kanske en annan användare är inloggad. Du kan ha kommit in på dennes konto.

Gör något av följande:

  • Titta i menyraden i övre högra hörnet av skärmen. Om snabbt användarbyte är aktiverat visas namnet på den aktuella användaren eller en allmän symbol där.

    Klicka på menyn för snabbt användarbyte. Den aktuella användaren är markerad med en bock i menyn. Om du inte är den aktuella användaren kan du logga in via snabbt användarbyte. Välj ditt namn och logga in.

    Mer information finns i Växla snabbt mellan användare.

  • Visa hemmappen genom att välja Gå > Hem i Finder.

    Om det inte är din hemmapp väljer du Apple-menyn > Logga ut och loggar sedan in som rätt användare.

Om du är inloggad som rätt användare, men skrivbordet ser annorlunda ut och andra användare har tillgång till Mac-datorn, kanske en annan användare har ändrat dina inställningar. Vill du skydda datorn från att ändras av andra kan du läsa Ställa in datorn så att den blir säker.

Det är också möjligt att en administratör styr hur skrivbordet, fönster eller Dock ser ut och uppför sig. Om du har fler frågor kontaktar du den som administrerar datorn du använder.

Skrivbordet kan se annorlunda ut om du har aktiverat mapparna Skrivbord och Dokument för iCloud på datorn och sedan ändrat objekten på skrivbordet på iCloud.com eller en annan dator eller iOS-enhet med iCloud Drive. Mer information finns i Lagra mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive.