macOS High Sierra

Gå direkt till en viss mapp

 • Klicka på menyn Gå i menyraden i Finder och välj något av följande:

  • Överordnad mapp: Välj det här alternativet för att öppna den överliggande mappen för det aktuella fönstret. Om du t.ex. befinner dig i mappen Hämtade filer öppnar detta alternativ hemmappen.

  • Senaste, Dokument eller andra listade mappar: Välj en mapp från listan.

  • Bibliotek: Håll ned alternativtangenten och välj sedan Bibliotek.

  • Senaste mappar: Välj en mapp från undermenyn. (Undermenyn innehåller upp till de tio senast öppnade mapparna.)

  • Gå till mapp: Skriv in mappens sökväg (till exempel /Bibliotek/Fonts eller ~/Bilder/) och klicka på Gå.

   Ett snedstreck i början av en sökväg indikerar att startpunkten är den översta nivån i datorns mappstruktur. Ett snedstreck i slutet indikerar att det är en sökväg till en mapp och inte en fil.

   Tecknet tilde (~) står för din hemmapp. De flesta av dina privata mappar, som Dokument, Musik och Bilder, finns i hemmappen.

   Om du har problem att hitta en mapp kontrollerar du att du stavar dess namn rätt och att du anger hela sökvägen, inklusive snedstreck.

Fråga Siri. Säg något i stil med: ”Öppna hemmappen.” Läs mer om Siri.