macOS High Sierra

Byta namn på filer, mappar och hårddiskar

Du kan byta namn på de flesta filer, mappar och skivor, inklusive den inbyggda hårddisken (som från början heter Macintosh HD). Om du byter namnet på datorns skiva visas den fortfarande med originalnamnet i ett nätverk.

Byta namn på ett objekt

 1. Markera objektet i ett Finder-fönster eller på skrivbordet och tryck sedan på returtangenten. Du kan också klicka hårt på objektets namn.

 2. Skriv in ett nytt namn.

  Du kan använda siffror och de flesta symboler. Du kan inte ta med kolon (:) eller börja namnet med en punkt (.). Vissa program tillåter inte att filnamnet innehåller snedstreck (/).

 3. Tryck på retur.

Byta namn på flera objekt

 1. Markera objekten i ett Finder-fönster eller på skrivbordet och kontroll-klicka sedan på ett av dem.

 2. Välj Byt namn på objekt i kontextmenyn.

 3. Välj mellan att ersätta text i namnen, lägga till text i namnen eller byta namnformat i popupmenyn under Byt namn på Finder-objekt.

  • Ersätt text: Skriv in texten som ska tas bort i fältet Sök och texten som ska läggas till i fältet Ersätt med.

  • Lägg till text: Skriv in texten som ska läggas till i fältet och välj sedan mellan att lägga till texten före eller efter det nuvarande namnet.

  • Format: Välj ett namnformat på filerna och välj om indexet, löpnumret eller datumet ska läggas före eller efter filnamnet. Ange ett namn i fältet Anpassat format och sedan det tal som du ska inleda med.

 4. Klicka på Byt namn.

Det finns några objekt som du inte bör byta namn på:

 • Programmappar och de objekt som följde med systemet, t.ex. mappen Bibliotek. (Om det uppstår problem när du har bytt namn på ett objekt byter du tillbaka till det ursprungliga namnet. Om det inte hjälper kan du behöva installera om programmet.)

 • Filnamnstillägg – punkten som följs av några bokstäver eller ord i slutet på vissa filnamn (t.ex. .jpg). Om du ändrar ett filnamnstillägg kanske du inte längre kan öppna filen med samma program som den skapades i.

 • Hemmappen – den mapp som har ditt namn.