macOS High Sierra

Ändra färgprofilen för en bildskärm

I inställningspanelen Bildskärmar kan du växla mellan olika färgprofiler. Du kan välja mellan färgprofiler som är branschstandard, som Adobe RGB, Apple RGB och Cinema RGB, och anpassade ColorSync-profiler som du skapar när du kalibrerar bildskärmen.Kalibrera bildskärmen Om du har fler än en bildskärm kan du tilldela olika färgprofiler till var och en.

Du hittar detaljerad information om de färgprofiler som är installerade på datorn (och används av anslutna kameror, skrivare och bildskärmar) i ColorSync-verktyg (i mappen Program > Verktygsprogram). Om du vill veta mer läser du Color Sync-verktyg Hjälp.

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Bildskärmar och sedan på Färg.

    Öppna panelen Färg åt mig

  2. Välj en profil från listan till vänster.

    Om du har mer än en bildskärm kan du tilldela dem färgprofiler med panelen Färg som visas på varje bildskärm.