macOS High Sierra

Använda widgeten Hitta mina vänner

Om du följer platsinfo för familj och vänner med appen Hitta mina vänner på en iOS-enhet kan du använda widgeten Hitta mina vänner i Notiscenter för att se deras platsinfo på datorn. Widgeten visar också personer som delar sin platsinfo i appen Meddelanden på iOS-enheter.

Fråga Siri. När du använder widgeten Hitta mina vänner kan Siri visa dig var dina vänner är. Säg något i stil med: ”Var är Kalle?” Läs mer om Siri.

Widgeten Hitta mina vänner i vyn Idag i Notiscenter som visar var en vän befinner sig
  • Lägg till widgeten Hitta mina vänner: Klicka på symbolen för Notiscenter i menyraden, klicka på Redigera längst ned i vyn Idag och klicka sedan på lägg till-knappen för widgeten Hitta mina vänner.

    Obs! Om du inte ser någon i widgeten efter att ha lagt till den måste du se till att du har loggat in på iCloud på datorn. Du måste även ha ställt in Hitta mina vänner på din iOS-enhet, och dina vänner måste dela sin platsinfo med dig. Läs mer i Apple Support-artikeln Om Hitta mina vänner.

  • Visa fler än fem personer: Klicka på Visa mer.

  • Öppna kortet för en person i programmet Kontakter: Klicka på personens bild eller initialer.

  • Se en karta som visar en persons platsinfo: Klicka eller klicka hårt på personens information (avståndet visas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk).

  • Zooma in på kartan: Dubbelklicka på kartan.

  • Zooma ut på kartan: Håll ned alternativtangenten samtidigt som du dubbelklickar på kartan.

  • Flytta runt kartan: Håll ned knappen på musen eller styrplattan medan du drar kartan.

  • Öppna kartan i programmet Kartor: Dubbelklicka på personens bild eller initialer på kartan. Du kan kontrollera trafik, information om kollektivtrafik och andra detaljer i Kartor.