macOS High Sierra

Om ett dikteringskommando inte fungerar när nyckelordsfrasen för diktering är aktiverad

När du använder nyckelordsfrasen för diktering behöver du i allmänhet inte säga frasen med ett kommando när återkopplingsfönstret är synligt.

Vissa program som definierar egna dikteringskommandon, t.ex. Schack, visar dock återkopplingsfönstret även när nyckelordsfrasen för diktering krävs.

Om ett program från en annan tillverkare inte utför dikteringskommandot som du väntar dig när dikteringsfrasen är aktiverad, eller när du använder Schack, måste du säga frasen med kommandot, t.ex. ”Dator, bonde e2 till e4”.