macOS High Sierra

hanterad användare

Användare som hanteras via föräldrakontroll kan endast komma åt de program och det innehåll som anges av den administratör som hanterar användaren. Administratören kan begränsa användarens kontakter och åtkomst till webbplatser och ange tidsgränser för användningen av datorn.