macOS High Sierra

Använda nyckelordsfrasen och menyn för diktering

När Förbättrad diktering är på kan du aktivera en nyckelordsfras som gör att du kan börja diktera och använda dikteringskommandon (kallas också röstkommandon) även när du inte dikterar text.

Nyckelordsfrasen för diktering talar om för datorn att det du säger efter den kommer att vara ett dikteringskommando. Om frasen till exempel är ”Dator” kan du säga ”Dator, börja diktera” (istället för att trycka på kortkommandot för diktering på tangentbordet). Om du aktiverar avancerade dikteringskommandon kan du säga kommandon som ”Dator, växla till Finder” eller ”Dator, visa siffror”.

När du aktiverar nyckelordsfrasen för diktering läggs menyn Diktering till i menyraden. Du kan klicka på menyn och använda den för att visa eller gömma listan över tillgängliga dikteringskommandon samt ändra hur datorn lyssnar efter kommandon.

Obs! Innan du kan använda dikteringskommandon måste du slå på Diktering.

Aktivera nyckelordsfrasen för diktering

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Diktering.

  Öppna panelen Diktering åt mig

 2. Klicka på Aktivera nyckelordsfrasen för diktering.

  Om du vill använda en annan nyckelordsfras än Dator skriver du in ett nytt nyckelord. Det fungerar bäst om du använder ett ord eller en fras som innehåller tre stavelser eller två till fem ord.

Ändra hur datorn lyssnar efter kommandon

 • Lyssna efter kommandon med nyckelordsfras: Klicka på menyn Diktering och välj Lyssna med krävd nyckelordsfras. Det här är den förvalda inställningen (identifieras av Krävd nyckelordsfras: ”nyckelord” i menyn).

  Med den här inställningen identifierar datorn dikteringskommandon genom att lyssna efter nyckelordsfrasen. Om du till exempel vill använda kommandot ”Flytta nedåt” måste du först säga nyckelordsfrasen, som i ”Dator, flytta nedåt”. Om du bara säger ”Flytta nedåt” kommer inte datorn att utföra kommandot.

 • Lyssna efter kommandon utan nyckelordsfras: Klicka på menyn Diktering och välj Lyssna utan krävd nyckelordsfras.

  Med den här inställningen behöver du inte säga nyckelordsfrasen – datorn lyssnar istället ständigt efter kommandon. Det räcker då med att du säger exempelvis ”Flytta nedåt” för att datorn ska utföra kommandot. Tänk på att när nyckelordsfrasen inte krävs försöker datorn utföra alla kommandon den hör. Om den hör ”flytta nedåt” medan du pratar med en vän försöker den utföra det kommandot.

  Obs! När du loggar ut och loggar in igen eller stänger av datorn och slår på den igen återställs den till förvalet (nyckelordsfras krävs). Om du vill diktera utan nyckelordsfras väljer du Lyssna utan krävd nyckelordsfras från menyn Diktering igen.