macOS High Sierra

Ansluta en bildskärm eller TV

Du kan enkelt visa datorns skrivbord på en bildskärm, t.ex. en Apple Thunderbolt Display, eller en TV.

  • Så här ansluter du en TV eller en bildskärm som har HDMI-kontakt: Anslut kabeln direkt till HDMI-porten på datorn. Vill du veta mer om hur du ansluter en TV läser du Använda en TV som bildskärm.

  • Så här ansluter du en bildskärm som har VGA-kontakt: Använd en Mini DisplayPort till VGA-adapter till att ansluta bildskärmen till Thunderbolt-porten på datorn.

  • Så här ansluter du en bildskärm till en USB-C-port: Använd en USB-C-digital-AV-multiportadapter eller en USB-C-VGA-multiportadapter till att ansluta bildskärmen till USB-C-porten på datorn.

  • Så här ansluter du en bildskärm till en Mini DisplayPort: Anslut bildskärmskabeln direkt till Mini Display-porten på datorn.

  • Så här ansluter du en Apple Thunderbolt Display: Anslut bildkärmskabeln direkt till Thunderbolt-porten på datorn. På vissa nyare MacBook Pro-modeller behöver du en Thunderbolt 3 (USB-C)-till-Thunderbolt 2-adapter för att ansluta till en Thunderbolt-skärm.

  • Så här ansluter du en Apple LED Cinema Display: Anslut bildkärmskabeln direkt till Thunderbolt-porten på datorn.

Om bildskärmen har en videoport som inte finns på datorn kan du kanske använda en adapter till att ansluta bildskärmen.