macOS High Sierra

Ställa in ett andra iCloud-konto

Du kan lägga till ett andra iCloud-konto i inställningspanelen Internetkonton och använda det för Mail, Kontakter, Kalendrar, Påminnelser och Anteckningar. Du kan bara använda ditt primära iCloud-konto för övriga iCloud-funktioner som iCloud Drive, iCloud-bildbibliotek och iCloud-bilddelning, iCloud-flikar i Safari, iCloud-nyckelring, Tillbaka till min Mac och Hitta min Mac.

Obs! Om du lägger till ett andra iCloud-konto som har uppgraderade anteckningar visas de inte på denna dator. Du kan dock visa och redigera anteckningar i det kontot om de fortfarande är i det tidigare Anteckningar-formatet.

Inställningspanelen Internetkonton med två iCloud-konton. Det andra kontot, markerat i listan till vänster, visar att bara några funktioner är tillgängliga för det.

Lägga till ett andra iCloud-konto

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Klicka på lägg till-knappen och klicka sedan på iCloud.

 3. Ange ditt andra Apple-ID (eller klicka på Skapa Apple-ID), ange lösenordet och klicka på Logga in.

Ändra kontodetaljer

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Markera ditt andra iCloud-konto till vänster och klicka sedan på Detaljer för att visa det Apple-ID som används med detta konto och för att ändra kontobeskrivningen som visas i inställningspanelen Internetkonton.

Slå på och stänga av funktioner

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Markera ditt andra iCloud-konto till vänster. Markera sedan varje funktion du vill använda och avmarkera dem du inte vill använda.

  Google-synkroniseringen avaktiveras om du väljer funktionen Kontakter när programmet Kontakter synkroniseras med Google Contacts. Du bör behålla det avaktiverat så länge du använder iCloud för dina kontakter.

Hantera lagring i iCloud

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Markera ditt andra iCloud-konto till vänster och klicka på Hantera. Se Hantera lagring i iCloud.

Ta bort ett andra iCloud-konto

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Internetkonton.

  Öppna inställningspanelen Internetkonton åt mig

 2. Markera ditt andra iCloud-konto till vänster och klicka på borttagningsknappen .

  Om datorn är konfigurerad för iCloud-nyckelring när du tar bort ett andra iCloud-konto får du frågan om du vill ta bort kontot från de andra Mac-datorerna som använder iCloud-nyckelring eller bara stänga av alla kontofunktionerna på den här datorn.

Mer information om hur du använder iCloud-funktionerna i macOS-program, t.ex. Mail eller Kontakter, får du om du startar programmet, väljer Hjälp > [program] Hjälp och söker efter iCloud.