macOS High Sierra

Ändra din egen eller någon annans bild

Du kan lägga till eller ändra bilden av dig som visas i inloggningsfönstret och i olika program på datorn, samt välja bilder som du vill använda för dina vänner, din familj och andra kontakter.

Sidofältet i programmet Meddelanden med personernas bilder bredvid deras namn.

Din användarbild

Du kan ändra bilden som visas bredvid ditt namn eller en annan användares namn i inloggningsfönstret.

Din bild i Meddelanden

Ändra bilden som visas bredvid dina meddelanden i andra personers kompislistor för Jabber-konton. Andra kan välja att visa en annan bild av dig. Läs mer i Ändra din bild i Meddelanden.

Din bild i Meddelanden

Mail kan visa en bild för dig och för personer som e-postar dig, beroende på vilka bilder som är tillgängliga. Bilderna visas bara för dig. De skickas inte med breven. Läs mer i Ändra de bilder som används i Mail.

Bilder i Kontakter

Ta med din bild i ditt kontaktkort. Du kan även använda bilder av personer i deras kontaktkort (bilderna kan visas i andra program). Dina kontakter ser inte bilderna du väljer, det gör bara du. Läs mer i Lägga till eller ändra kontaktbilder.