macOS High Sierra

Lägga till eller ändra kontaktbilder

Lägg till eller ändra bilderna som visas på kontaktkort och i andra program som använder kontaktinformation, till exempel Mail och Meddelanden. Dina kontakter kan inte se bilderna, det kan bara du göra.

Fönstret för att lägga till eller byta ut en bild för en kontakt: till vänster visas listan med källor, till exempel Förval eller Kamera, och till höger finns den nuvarande bilden samt ett skjutreglage för att zooma in bilden.

Tips: Om du snabbt vill lägga till eller byta ut en bild drar du en bild från skrivbordet eller en mapp till monogrammet eller den nuvarande bilden på ett kort. Klicka sedan på Spara.

Öppna Kontakter åt mig

Lägga till en bild

 1. Markera ett kort och klicka på monogrammet.

 2. Klicka på lägg till-knappen och gör något av följande.

  • Använd en förvald systembild: Klicka på Förval, markera en av bilderna som finns i macOS och klicka på Nästa.

  • Ta en bild med datorn: Klicka på Kamera. När du är redo klickar du på Ta bild.

  • Använd en bild från Bilder: Klicka på Bilder så att de bilder som finns i programmet Bilder visas. Markera en bild och klicka på Nästa.

  • Använd en bild från Photo Booth: Klicka på Photo Booth så att de bilder som du har tagit med datorn och programmet Photo Booth visas. Markera en bild och klicka på Nästa.

 3. Justera bilden.

  • Zooma in eller ut: Dra skjutreglaget åt vänster eller höger.

  • Flytta bilden: Dra bilden runt innanför cirkeln.

 4. Klicka på Spara och sedan på Klar i nederkanten av fönstret.

Byta bild

 1. Markera ett kort, klicka på bilden och klicka på profilbilden (”redigera” visas på den).

  Om du bara vill justera den nuvarande bilden fortsätter du till nästa steg. Gör i annat fall något av följande:

  • Använd en förvald systembild: Klicka på Förval, markera en av bilderna som finns i macOS och klicka på Nästa.

  • Ta en bild med datorn: Klicka på Kamera. När du är redo klickar du på Ta bild.

  • Använd en bild från Bilder: Klicka på Bilder så att bilderna i Bilder visas. Om du hellre vill se specifika bilder klickar du på Ögonblick, Samlingar, År eller Platser. Markera en bild och klicka på Nästa.

  • Använd en bild från Photo Booth: Klicka på Photo Booth så att de bilder som du har tagit med datorn och programmet Photo Booth visas. Markera en bild och klicka på Nästa.

 2. Justera bilden.

  • Zooma in eller ut: Dra skjutreglaget åt vänster eller höger.

  • Flytta bilden: Dra bilden runt innanför cirkeln.

 3. Klicka på Spara och sedan på Klar i nederkanten av fönstret.

Radera en bild

 • Markera en kontakt och välj sedan Kort > Radera anpassad bild.

Det går inte att radera monogram.

När du lägger till eller byter ut en bild för en kontakt märks tillgängliga bilder med källan. Det kan vara från ett konto (som ett Facebook-, LinkedIn- eller Exchange-konto) eller datorn (som en bild från Bilder). Om en kontakt har flera bilder kan du välja vilken som du vill använda på deras kort. Om inte ”redigera” visas på en bild när bilden är markerad kan du inte ändra eller radera den.