Kontakter Hjälp

Välkommen till Kontakter

Samla all kontaktinformation på ett smidigt ställe.

Fönstret Kontakter med sidofältet med grupper bland annat Bokklubb och Cykelgrupp, och knappen för att lägga till en ny kontakt eller grupp längst ned på ett kontaktkort.
Fönstret för att lägga till internetkonton i programmet Kontakter.

Samla in kontakter från alla konton

Om du har kontakter i andra internetkonton, t.ex. iCloud, Google, Facebook, LinkedIn eller Yahoo!, kan du komma åt dem alla i Kontakter. Om du vill lägga till kontakterna från ett internetkonto väljer du bara Kontakter > Lägg till konto och markerar kontotyp. Klicka sedan på Fortsätt.

Fönstret för att lägga till en smart grupp, med en grupp som heter ”Bokklubb” och som innehåller kontakter med ordet ”bok” i anteckningsfältet.

Skapa grupper automatiskt

Skapa en smart grupp genom att identifiera något som några av kontakterna har gemensamt. Du kan till exempel skapa en smart grupp som kallas ”Bokklubb” som innehåller alla kontakter där ”bok” är angivet i anteckningsfältet på kortet. Börja med att välja Arkiv > Ny smart grupp.

Kontakter-fönstret med kartknappen bredvid gatuadressen.

Visa den på en karta

Visa en karta med adressen till en kontakt. Håll pekaren ovanpå en gatuadress och klicka på kartknappen som visas i den högra kanten av fönstret. Platsen visas i programmet Kartor.