macOS High Sierra

Klicka på objekt med ett dikteringskommando

När Förbättrad diktering är på och du har aktiverat avancerade dikteringskommandon kan du använda kommandona (som också kallas röstkommandon) till att klicka på objekt i användargränssnittet.

Obs! Innan du kan använda dikteringskommandon måste du slå på Diktering.

Om du använder en nyckelordsfras för diktering måste du säga den först, till exempel ”Dator, klicka på Redigera-menyn” eller ”Dator, visa siffror”.

  • Använd kommandot ”Klicka på”: Säg ”Klicka på” följt av namnet på en meny eller ett objekt. Du kan till exempel öppna menyn Redigera genom att säga ”Klicka på Redigera-menyn” och sedan säga ”Klicka på Emoji och symboler” för att öppna teckenvisaren.

  • Använd kommandot ”Visa siffror”: Det här kommandot visar siffror bredvid objekten i en meny, en dialogruta eller ett fönster, så att du kan klicka på objekten genom att säga siffrorna. Det är särskilt användbart om namnen på objekten inte är unika eller är svåra att uttala.

    Säg ”Visa siffror” och säg sedan siffran på det objekt du vill klicka på, till exempel ”fyra”. Siffrorna försvinner automatiskt när du klickar på ett objekt.

    En inställningspanel med en siffra bredvid varje element i gränssnittet som du kan interagera med.

    Om du inte markerar någonting kan du gömma siffrorna igen genom att säga ”Göm siffror”.