macOS High Sierra

Använda den inbyggda hjälpen på datorn

Finder och de flesta program på datorn har en hjälpmeny i menyraden, så du kan enkelt få information om macOS, datorn och de program du använder.

Tips: Om du ser en hjälpknapp i användargränssnittet – t.ex. i en inställningspanel eller en dialogruta – kan du klicka på den och läsa information om alternativ och åtgärder som rör panelen eller dialogrutan som visas på skärmen.

Hjälpmenyn

Välj Hjälp i Finder eller ett program och gör sedan något av följande:

 • Öppna Mac Hjälp eller hjälpen för ett program: Välj Mac Hjälp eller [Program] Hjälp (t.ex. Mail Hjälp).

 • Sök efter ett menyobjekt eller hjälpämnen: Börja skriva en sökterm i sökfältet. I hjälpmenyn visas menyobjekt och hjälpämnen som hör till dem.

  Om du vill veta var ett menyobjekt finns pekar du på det i listan. Om du vill öppna ett hjälpämne i hjälpfönstret väljer du det i listan. Du kan också välja Visa alla hjälpämnen.

  Hjälpmenyn för Photo Booth med en sökträff för ett menyobjekt markerad, och en pil som pekar på objektet i programmenyerna.

Hjälpfönstret

När du använder Mac Hjälp eller hjälpen för ett program kan du enkelt bläddra bland fler ämnen, söka i hjälpen med mera.

Ett hjälpfönster som visar den knapp i verktygsfältet som du klickar på för att visa fler ämnen, knappen för att dela ett ämne och sökfältet som du använder till att söka i hjälpen på datorn.
 • Söka efter hjälpämnen: Skriv en sökterm i sökfältet, välj ett förslag eller tryck på returtangenten.

 • Visa eller göm fler ämnen: Klicka på knappen för innehållsförteckning .

 • Visa föregående eller nästa ämne som du tittat på: Klicka på knappen för föregående och nästa .

 • Visa en lista över senast lästa ämnen: Tryck på framåt- eller bakåtknappen tills en lista visas. Välj sedan ett ämne.

 • Gör text större eller mindre: Tryck på kommando-plus (+) eller kommando-minus (–).

 • Ändra storlek på fönstret: Dra fönstrets högra kant eller nederkanten.

 • Hitta ord i det aktuella ämnet: Tryck på kommando-F och skriv det ord som du vill hitta.

 • Dela eller skriv ut ett ämne: Klicka på delningsknappen i hjälpfönstret och välj ett alternativ.

Om du inte kan hitta det du letar efter när du söker i hjälpen provar du att skriva andra ord eller fler eller färre ord i sökfältet i hjälpfönstret.