Om du inte kan lägga till en mediefil i ett dokument för samarbete i Pages, Numbers eller Keynote

Om du får en varning som säger att du inte kan lägga till en bild, film eller ljudfil i ett dokument för samarbete ska du minska storleken på filen eller på hela dokumentet. 

Storleken på mediefilen som du försöker lägga till kan göra dokumentet för stort för samarbete. Största filstorlek för dokument som du vill samarbeta på är 2 GB om de delas med iWork-appar och iCloud samt 1 GB om de delas med Box.

Minska storleken på mediefilen

Du kan använda följande Mac-appar för att minska storleken på bild-, film- eller ljudfiler:

När du har minskat storleken på mediefilen försöker du lägga till den i dokumentet för samarbete. Om du fortfarande inte kan lägga till mediefilen minskar du storleken på hela dokumentet.


Minska filstorleken på dokumentet

På Mac kan du minska filstorleken på hela Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument så att du kan samarbeta på dem. Appen skalar automatiskt ner stora bilder, putsar filmer och ljudfiler eller ändrar filmformat eller -kvalitet.

  1. Om du är ägare till dokumentet och delar det ska du sluta dela dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.
  2. När dokumentet är öppet väljer du Arkiv > Minska filstorlek.
  3. Välj de justeringar du vill göra. Hur mycket dokumentet minskas visas högst upp i fönstret och beror på dokumentets aktuella storlek och på de justeringar du väljer.
  4. Minska filen:
    • Välj Minska den här filen för att utföra ändringarna på originaldokumentet.
    • Välj Minska en kopia för att utföra ändringarna på en kopia av dokumentet och behålla originaldokumentet. Ange ett namn för dokumentkopian och välj var du vill spara kopian och klicka på Spara.
  5. Bjud in andra att samarbeta på dokumentet.


Om du fortfarande inte kan lägga till en mediefil i ett dokument för samarbete


Om ditt dokument för samarbete har en skadad mediefil

Om ditt dokument för samarbete har en skadad mediefil slutar du dela dokumentet, ersätter filen och börjar sedan dela igen. Om den skadade mediefilen finns i en delad mapp drar du ut dokumentet från den delade mappen, ersätter filen och drar sedan tillbaka dokumentet till den delade mappen.

Publiceringsdatum: