Ställa in och använda dina Beats Flex-öronsnäckor efter service

Läs om hur du laddar, parkopplar och använder dina Beats Flex

två par öronsnäckor vända åt olika håll

Slå på och ladda dina Beats Flex

Strömknappen sitter på den högra reglagemodulen. Håll ned knappen i en sekund när du vill slå på och av dina öronsnäckor.

bild på höger reglagemoduls strömknapp och indikatorlampa

Anslut öronsnäckorna till en strömkälla med den medföljande usb-C-kabeln för att ladda dem. Öronsnäckorna ger upp till tolv timmars uppspelning med full laddning. 

När öronsnäckorna är på och inställda visar LED-indikatorlampan på strömknappen hur mycket lyssningstid som återstår: 

 • Vitt: Mer än en timme kvar
 • Rött: Mindre än en timme kvar
 • Blinkande rött: Behöver laddas

Parkoppla dina Beats Flex

Läs om hur du parkopplar öronsnäckor med din enhet.

Parkoppla med iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Se till att du har slagit på Bluetooth på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Håll öronsnäckorna bredvid din upplåsta iOS-enhet.
 3. Tryck på och håll ned strömknappen på dina öronsnäckor. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.
 4. Följ instruktionerna som visas på iOS-enheten.

Läs om vad du gör om du inte kan ansluta till din enhet.

Parkoppla med en Mac, Android-enhet eller annan enhet

 1. Se till att du har slagit på Bluetooth på Mac-datorn, Android-enheten eller den andra enheten.
 2. Håll öronsnäckorna bredvid din upplåsta enhet.
 3. Tryck på och håll ned strömknappen på dina öronsnäckor. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.
 4. Öppna Bluetooth-menyn på Mac-datorn, Android-enheten eller den andra enheten. På Mac-datorn till exempel väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth.
 5. Tryck eller klicka på dina öronsnäckor i listan över upptäckta Bluetooth-enheter.

Läs om hur du ansluter med hjälp av Beats-appen för Android.

Använda dina Beats Flex

Läs om hur du spelar upp musik, ändrar volymen och svarar på samtal med knapparna på den vänstra reglagemodulen.

bild på vänster reglagemoduls volymkontroller och multifunktionsknappar för RemoteTalk

Spela upp musik

Styr ljuduppspelningen med mittknappen på den vänstra reglagemodulen: 

 • Tryck en gång för att starta eller pausa.
 • Gå till nästa låt genom att trycka två gånger. Tryck tre gånger för att gå till föregående låt.
 • Snabbspola framåt i den nuvarande låten genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i den nuvarande låten genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Du kan även pausa ljudet genom att sätta ihop öronsnäckorna och återuppta genom att föra dem ifrån varandra.

Ändra volymen

Styr uppspelningsvolymen med volymknapparna på vänster reglagemodul. Styr samtalsvolymen med volymkontrollerna på telefonen.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.
 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

Svara på samtal

Så här styr du telefonsamtal med mittknappen på vänster reglagemodul:

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta ett samtal.
 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.
 • Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka och hålla ned knappen i en sekund.
 • Sluta lyssna via öronsnäckorna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

Fråga Siri

Aktivera Siri genom att trycka på och hålla ned mittknappen på den vänstra reglagemodulen tills du hör en signal. Säg sedan vad du vill ha hjälp med. Läs om vad du kan göra om Siri inte fungerar.

Funktionerna i Siri kan variera beroende på land och region.

Aktivera röstassistentfunktionen för andra enheter genom att trycka på och hålla ned mittknappen på den vänstra reglagemodulen.


Nollställa dina Beats Flex

 1. Tryck på och håll strömknappen och volymsänkningsknappen intryckta i 15 sekunder.
 2. Släpp knapparna när LED-indikatorlampan blinkar. Öronsnäckorna är nu nollställda och kan ställas in med dina enheter igen.


Läs mer

Publiceringsdatum: