Använda Beats-appen för Android

Du kan använda Beats-appen för Android när du parkopplar dina enheter och uppdaterar den fasta mjukvaran.

Hämta Beats-appen från Google Play och använd den sedan för att parkoppla din Beats-produkt med Android-enheten. När du har parkopplat dina Beats kan du visa och justera inställningarna i appen.

Du måste ha en av de här Beats-produkterna för att använda Beats-appen för Android och:

 • Android 9.0 eller senare
 • Marshmallow eller senare


Parkoppla enheterna

Börja med att se till att din produkt är i parkopplingsläge genom att hålla in knappen för parkoppling tills LED-lampan börjar blinka. Håll sedan Beats-produkten nära din Android så att parkopplingskortet visas. Om du inte ser parkopplingskortet kan du behöva tillåta platsåtkomst:

 1. Gå till Inställningar > Säkerhet och position > Position.
 2. Kontrollera att Använd plats är på.
 3. Öppna Beats-appen.
 4. Tryck på menyn längst upp till vänster i appen och välj Appinställningar.
 5. Välj Android-inställningar > Behörigheter och se efter att Position är på.

Parkopplingskort i Android


Visa och ändra dina inställningar

Öppna Beats-appen för att se batterinivån på enheten, ändra namn på enheten eller justera övriga inställningar.

Inställningar för Beats-enheten

Se batteriladdning

Du ser batterinivån längst upp, ovanför namnet på din Beats-produkt.

Söka efter uppdateringar för den fasta mjukvaran

Om du får en avisering om att du måste uppdatera den fasta mjukvaran uppdaterar du enligt instruktionerna i meddelandet. Ha Beats-appen öppen tills uppdateringen har slutförts.

Byta namn på dina Beats

 1. Tryck på Byt namn.
 2. Ange ett namn. Om du vill att appen ska generera ett namn åt dig trycker du på Skapa ett namn.

Registrera dina Beats

 1. Tryck på Registrera.
 2. Tryck på Serienummer och ange serienumret på din Beats-produkt.

Leta reda på serienumret

Titta i avsnittet Under huven och leta reda på serienumret där.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: