Använda privata wifi-adresser i iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7

Din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch kan periodvis ändra MAC-adressen den använder med varje wifi-nätverk för att skydda din integritet ännu mer.

För att kunna kommunicera med ett wifi-nätverk måste en enhet identifieras för nätverket med en unik nätverksadress, en så kallad MAC-adress (media access control). Om enheten alltid använder samma MAC-adress kan nätverksoperatörer och andra nätverksobservatörer med tiden lättare koppla den adressen till enhetens nätverksaktivitet och plats. Därmed blir det möjligt att spåra eller profilera användaren och det gäller alla enheter på alla wifi-nätverk.

För att minska denna integritetsrisk har iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7 en funktion som periodvis ändrar MAC-adressen som din enhet använder med varje wifi-nätverk. Denna slumpmässiga MAC-adress är din enhets privata wifi-adress för det nätverket – tills nästa gång när den använder en annan adress.


Få försläppsversioner av iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7 via Apple Beta Software Program.

Ansluta till wifi-nätverk med en privat adress

Anslut till wifi på ditt vanliga sätt från din iPhone, iPad eller iPod touch eller Apple Watch. När du använder en privat wifi-adress påverkar det inte hur du ansluter till eller använder de flesta wifi-nätverk eller hur nätverket tilldelar din enhet en ip-adress.

Vissa nätverk eller nätverksfunktioner fungerar bäst med MAC-adresser som inte ändras:

 • Om din wifi-router meddelar dig när en ny enhet ansluter till nätverket meddelas du varje gång du ansluter med en ny, privat adress. Du kan inaktivera dessa aviseringar i inställningarna för din router. 
 • I sällsynta fall tillåter ett nätverk att du ansluter till det med en privat adress, men ger dig inte tillgång till internet. Om det händer kan du välja att sluta använda privata adresser med det nätverket.
 • Om ett nätverk kräver en konstant MAC-adress för att använda föräldrakontroll eller identifiera att din enhet är auktoriserad att ansluta till nätverket kan du välja att sluta använda privata adresser med det nätverket.

Aktivera eller inaktivera privata adresser för ett nätverk

Du kan sluta eller fortsätta använda privata adresser med alla nätverk. Fortsätt använda privata adresser för alla nätverk som stöder det för bättre integritet.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Wi-Fi.
 2. Klicka på informationsknappen bredvid ett nätverk.
 3. Klicka på Använd privat adress. Om din enhet anslöt sig till nätverket utan att använda en privat adress förklaras anledningen till det i en integritetsvarning.
  Wifi-informationsskärm i Inställningar
 4. Den nya inställningen används nästa gång din enhet ansluter till nätverket. Om du vill använda den omedelbart inaktiverar du wifi. Sedan aktiverar du det igen i Kontrollcenter eller Inställningar och ansluter sedan till nätverket.

Apple Watch

 1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Wi-Fi.
 2. Tryck på namnet på det nätverk som du anslöt till. Om du inte har anslutit till nätverket än sveper du åt vänster på nätverkets namn och trycker på Mer .
  Knappen Mer i wifi-inställningar
 3. Tryck på Privat MAC.
  Reglaget för privat MAC i wifi-inställningar
 4. Den nya inställningen används nästa gång din Apple Watch ansluter till nätverket. Om du vill använda den omedelbart inaktiverar du wifi. Sedan aktiverar du det igen i Kontrollcenter eller Inställningar och ansluter sedan till nätverket.

Publiceringsdatum: