Använda privata wifi-adresser i iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7

Din iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch kan använda olika MAC-adresser för varje wifi-nätverk för att skydda din integritet.

För att kunna kommunicera med wifi-nätverk måste enheter identifieras för nätverket med en unik nätverksadress, en så kallad MAC-adress (Media Access Control). Om enheten alltid använder samma MAC-adress för alla nätverk kan nätverksoperatörer och andra nätverksobservatörer med tiden lättare koppla den adressen till enhetens nätverksaktivitet och plats. Därmed blir det möjligt att spåra eller profilera användaren, och det gäller alla enheter på alla wifi-nätverk.

För ännu bättre skydd använder iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7 olika MAC-adresser för varje wifi-nätverk. Denna unika, statiska MAC-adress är enhetens privata wifi-adress som endast används för det nätverket.

Ansluta till wifi-nätverk med en privat adress

Hur du ansluter till eller använder de flesta wifi-nätverk påverkas inte av att du använder en privat adress. Anslut helt enkelt till wifi som vanligt. För bättre skydd låter du inställningen Privat adress vara aktiverad för alla nätverk som stöder den.

Om du raderar allt innehåll och alla inställningar från din enhet eller använder funktionen Nollställ nätverksinställningar kommer din enhet att använda en annan privat wifi-adress nästa gång den ansluter till wifi-nätverket.

Om du hanterar en wifi-router som konfigurerats så att du meddelas när en ny enhet ansluter till nätverket kommer du att informeras när en enhet ansluter med privat adress för första gången.

Aktivera eller inaktivera privata adresser för ett nätverk

Ibland kan ett nätverk neka enheter att ansluta med privata adresser, eller så kan enheten ansluta men nekas ytterligare åtkomst av nätverket. Då kan du välja att inaktivera inställningen Privat adress för det specifika nätverket. 

Om du vill avbryta eller återuppta användning av privat adress med ett specifikt wifi-nätverk:

iPhone, iPad eller iPod touch

  1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Wi-Fi.
  2. Klicka på informationsknappen bredvid ett nätverk.
  3. Tryck för att aktivera eller inaktivera Privat adress. Om din enhet anslöt sig till nätverket utan att använda en privat adress förklaras anledningen till det i en integritetsvarning.

Apple Watch

  1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Wi-Fi.
  2. Tryck på namnet på det nätverk som du anslöt till. Om du inte har anslutit till nätverket än sveper du åt vänster på nätverkets namn och trycker på Mer .
    Knappen Mer i Wi-Fi-inställningar
  3. Tryck för att aktivera eller inaktivera Privat adress. 

Ytterligare information för nätverksadministratörer på företag

Alternativet Privat adress är aktiverat som standard på iOS 14, iPadOS 14 och watchOS 7. Företag och andra organisationer kan behöva uppdatera wifi-nätverkssäkerheten för att kunna arbeta med privata adresser. Annars kan de välja att inaktivera inställningen för privata adresser för sitt wifi-nätverk på en enhet via en MDM-definierad nätverksprofil. Läs mer om privata wifi-adresser och företag.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: