Om funktionstillägg i macOS för SMB 2 och 3

Läs om vilka SMB-funktioner som lades till i varje version av macOS. 

Den här artikeln är avsedd för nätverksadministratörer för företag och utbildningsinstitutioner.

Microsoft skapar och underhåller protokollet SMB (Server Message Block). Här är några viktiga funktioner som lagts till i Apples implementering av SMB i macOS när Mac-datorn är en klient. Om inget annat angetts så introducerades varje funktion som beskrivs nedan i respektive version och bibehölls i senare versioner.

macOS Catalina 10.15

Funktion Beskrivning
Förbättring av anpassningsbar pipelining Pipelining möjliggör varierande antal segment och storlekar, samtidigt som flertrådsteknik bibehålls.
Pipelining skriver eller överför

Maximalt antal segment: 6

Maximal segmentstorlek: 1 MB

Pipelining läser eller hämtar

Maximalt antal segment: 6

Maximal segmentstorlek: 1,25 MB

Beständiga referenser Kontinuerligt tillgängliga servrar använder beständiga referenser. Kontinuerligt tillgängliga servrar framstår som en enda server, men är i själva verket flera noder som speglar data, vilket gör att resursen kan förbli tillgänglig hela tiden. Detta är vanligt vid moln- och kluster-lösningar. Om en nod blir otillgänglig används den beständiga referensen för att ansluta till en annan nod.
Ändrade krav för Time Machine-server En server som är kontinuerligt tillgänglig kan användas som en målplats för säkerhetskopiering med Time Machine.
Namnmatchning med NetBios nedprioriterat Namnmatchning använder nu Bonjour, sedan DNS och sedan NetBios. Tidigare prioriterade macOS Bonjour, sedan NetBios och sedan DNS.
SMB 1 använder alltid signeringsbit Signeringsbiten vid anslutning med SMB 1 var tidigare valfri.

macOS Mojave 10.14

Funktion Beskrivning
Förbättring av anpassningsbar pipelining Pipelining använder nu flera trådar men använder ett fast antal segment med fast storlek.
Pipelining skriver eller överför

Antal segment: 4

Segmentstorlek: 1 MB

Pipelining läser eller hämtar

Antal segment: 4

Segmentstorlek: 512 kB

macOS High Sierra 10.13

Funktion Beskrivning
Förenklad bläddring i Finder Finder kan justeras så att bläddring i mappar går fortare.
Leasing av kataloger Leasing av kataloger gör det möjligt för klienten att bättre cachelagra informationen om katalogerna.
Leasing av filer Leasing av filer gör det möjligt för klienten att bättre cachelagra fildata lokalt, och därmed återöppna filer snabbare genom att stängningen av filer fördröjs.
Anpassningsbar pipelining I stället för att använda ett angivet antal segment justerar macOS antalet segment dynamiskt, för att automatiskt överföra eller hämta baserat på nätverksförhållandena. macOS justerar också storleken på varje segment automatiskt, vilket förbättrar prestandan.
Pipelining skriver eller överför

Maximalt antal segment: 4

Maximal segmentstorlek: 512 kB

Pipelining läser eller hämtar

Maximalt antal segment: 4

Maximal segmentstorlek: 1 MB

masOS Sierra 10.12

Funktion Beskrivning
Varaktiga referenser v2 och leasing av filer v2

Varaktiga referenser och leasing låter en klient återansluta till en resurs och fortsätta arbeta med en fil utan att data förloras. Version 2 av leasing och varaktiga referenser gör det möjligt att använda funktionen för återanslutning mer tillförlitligt.
Time Machine macOS kan säkerhetskopiera till servrar som stöder de funktioner som behövs.

macOS El Capitan 10.11

Funktion Beskrivning
Lastbalansera servrar med DNS I vissa miljöer har flera servrar samma data och lastbalanseras med hjälp av round robin DNS. En ”A”-post i DNS pekar på flera IP-adresser. macOS utvärderar och använder aktuella monterade resurser istället för att återmontera samma resurs upprepade gånger, en gång per IP-adress.
Pipelining skriver eller överför

Antal segment: 4

Maximal segmentstorlek: 512 KB

Pipelining läser eller hämtar

Antal segment: 4

Maximal segmentstorlek: 1 MB

Cachelagring av kataloger macOS cachelagrar innehållet i en katalog i upp till en minut efter att användaren slutat bläddra. Det innebär att användaren kan stänga och öppna en katalog utan att behöva hämta innehållet igen.

masOS Yosemite 10.10

Funktion Beskrivning
SMB 3 introduceras macOS lägger till stöd för dialekterna SMB 3.0 och 3.0.2.
Begäran om verifiering Detta är en extra säkerhetsfunktion i SMB 3 som hjälper till att säkerställa att de första förhandlingarna inte ändras.
SMB 3-signering Säkerhetssignaturer skickas i varje begäran.
SMB 3-kryptering Trafik mellan klienten och servern kan krypteras.

macOS Mavericks 10.9

Funktion Beskrivning
SMB 2 introduceras Innan Mavericks stöddes endast SMB 1. Mavericks lägger till stöd för SMB-versioner 2.0.2 och 2.1. Om du monterar en resurs med "cifs://" används SMB 1.
Referenspunkter för symboliska länkar Referenspunkter för symboliska länkar omdirigerar en användare smidigt från en fil eller mapp till en annan plats.
Distributed File System (DFS) DFS låter användare ansluta till flera servrar med ett enda DNS-namn.
Sammansatta begäranden och svar Mer än en begäran eller ett svar som är relaterade kan skickas i ett och samma paket.
SMB 2-signering Säkerhetssignaturer skickas i varje begäran.
Kopiera segment Kommandot SRV_COPYCHUNK_COPY används för att begära att en server kopierar data från och till sig själv utan att macOS först hämtar data.
AAPL skapa kontext AAPL är Apples tillägg till SMB-protokollet som ger bättre stöd för macOS semantik. Användning av AAPL skapa kontext indikerar att tillägget används.
Varaktiga referenser Varaktiga referenser låter klienter återansluta till resurser utan att förlora data.
Local Kerberos authentication (LKDC) Om en SMB-server också är KDC (Key Distribution Center), kan macOS autentisera med Kerberos utan att fråga ytterligare servrar. Detta används främst när macOS verifierar en resurs som finns på macOS.
Pipelining Pipelining möjliggör asynkron överföring av delar av en fil. Om en fil är 10 MB stor kan filen skickas i tio separata segment på 1 MB vardera. Med pipelining kan dessutom flera segment skickas på en gång utan att invänta att en överföring ska slutföras, vilket då ökar hastigheten på överföringarna. SMB 2.0 och tidigare tillåter segment upp till 64 kB. SMB 2.1 tillåter större segment.
Pipelining skriver eller överför

Antal segment: 2

Maximal segmentstorlek: 512 kB

Pipelining läser eller hämtar

Antal segment: 4

Maximal segmentstorlek: 1 MB

Fler resurser

Se Apples SMB-katalog.

Publiceringsdatum: