Stänga av paketsignering för SMB 2- och SMB 3-anslutningar

Läs om hur du stänger av paketsignering på din Mac-dator.

I macOS 10.13.4 och senare är paketsignering avstängd som standard. Paketsignering för SMB 2- eller SMB 3-anslutningar slås på automatiskt när det behövs om servern erbjuder det. Instruktionerna i den här artikeln gäller för macOS 10.13.3 och tidigare.

När du använder en SMB 2- eller SMB 3-anslutning är paketsignering påslaget som standard. Du kan vilja stänga av paketsignering om:

 • Prestandan sjunker när du ansluter till en server från tredje part.
 • Du inte kan ansluta till en server som inte fungerar med paketsignering.
 • Du inte kan ansluta en enhet från tredje part till din macOS SMB-server.

Om du stänger av paketsignering sänker du säkerheten på SMB-anslutningen. Stäng endast av paketsignering om både klienten och servern använder ett säkert nätverk.

Stäng av paketsignering på en macOS-klient

Kontrollera om din macOS-dator har en /etc/nsmb.conf-fil.

Om din macOS-dator har en /etc/nsmb.conf-fil

 1. Öppna /etc/nsmb.conf-filen.
 2. Sätt signing_required-värdet till ”no”, så här:
  [default]
  signing_required=no

 3. Spara /etc/nsmb.conf-filen.
 4. Koppla från och anslut sedan alla kopplade SMB-delar för att se när ändringen får effekt.

Om din macOS-dator inte har en /etc/nsmb.conf-fil

 1. Öppna Terminal.
 2. Använd följande kommandon för att skapa en /etc/nsmb.conf-fil som har ett signing_required-värde som är satt till ”no”:
  sudo -s
  echo "[default]" >> /etc/nsmb.conf
  echo "signing_required=no" >> /etc/nsmb.conf
  exit

 3. Koppla från och anslut sedan alla kopplade SMB-delar för att se när ändringen får effekt.

Stäng av paketsignering på en macOS-dator som är värd för SMB-delar

Följ stegen på macOS eller på macOS Server.

På macOS

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Dela.
 2. Avmarkera kryssrutan Fildelning och stäng sedan panelen Dela.
 3. Använd det här kommandot i Terminal:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE
 4. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Dela.
 5. Markera kryssrutan Fildelning och stäng sedan panelen Dela.

På macOS Server

 1. Öppna Terminal.
 2. Använd följande kommandon i Terminal för att göra paketsignering valfri för klienter:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE

  sudo /usr/libexec/smb-sync-preferences
Publiceringsdatum: