Om din Mac-dator inte kan använda NTLM för att ansluta till en Windows-server

När du använder NLTM-uppgifter för att ansluta till en Windows-server kan din Mac-dator rapportera ett problem med att ansluta till servern.

macOS Mojave eller tidigare kanske inte kan använda NTLM-uppgifter för att ansluta till CIFS- eller SMB1-delar på en server som har tagit emot Microsoft Windows Server-uppdateringar från 11 juni 2019 eller senare. När du har angett ditt användarnamn och lösenord visas ett meddelande om ett anslutningsproblem till servern och du blir ombedd att kontrollera servernamnet eller IP-adressen och försöka igen.

Använd en av följande lösningar för att ansluta om du är säker på att ditt användarnamn och lösenord är korrekta. Kontakta din systemadministratör om du behöver få hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: