Justera SMB-bläddring i macOS

I macOS High Sierra 10.13 och senare är standardinställningarna för att bläddra efter nätverksmappar, till exempel delade Server Message Block (SMB), anpassade för de flesta organisationer och användare. Men du kan även göra justeringar för att optimera SMB-bläddring i företagsmiljöer.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer för företag och utbildningsinstitutioner.

Din Mac avgör hur varje fönster och dess innehåll ska visas genom att samla in information om filerna, till exempel etiketter, taggar och andra typer av metadata.

I macOS Sierra 10.12 och tidigare samlar din Mac in alla metadata för filerna i en mapp, jämför informationen med mappens .DS_Store-fil och visar sedan mappens innehåll. I macOS High Sierra 10.13 och senare ändras det här beteendet något: Om en mapp är alfanumeriskt sorterad kommer innehållet att visas direkt och sedan samlar Finder in och jämför resten av mappens metadata.

Bläddra snabbare mellan delade filer på nätverket

Du kan snabba upp bläddringen för SMB-filer genom att förhindra macOS från att läsa .DS_Store-filer på SMB-delade filer. Det här innebär att Finder endast använder grundläggande information för att direkt visa innehållet i varje mapp i alfanumerisk ordning. Använd det här Terminal-kommandot:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

Logga sedan ut från ditt macOS-konto och logga in igen.

Använd det här kommandot för att aktivera sortering igen:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: