Så här skannar du dokument på din iPhone, iPad eller iPod touch med appen Anteckningar

Med Anteckningar kan du skanna dokument och lägga till en signatur eller manuellt signera dokument på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Skanna ett dokument

  1. Öppna en anteckning eller skapa en ny.
  2. Tryck på  och sedan på Skanna dokument.
  3. Lägg dokumentet i kamerans synfält.
  4. Om enheten är i Auto-läge skannas dokumentet automatiskt. Om du behöver göra en skanning manuellt trycker du på  eller en av volymknapparna.
  5. Dra i hörnet så att skanningen passar på sidan och tryck sedan på Behåll skanning.
  6. Du kan lägga till fler skanningar till dokumentet eller trycka på Spara när du är klar.

Lär dig använda Synkad kamera för att skanna anteckningar från din iPhone eller iPad till din Mac.

 

Signera ett dokument

  1. Tryck på dokumentet i anteckningen.
  2. Tryck på  och sedan på Markera.
  3. Tryck på  och sedan på Signatur  om du vill lägga till din signatur. Du kan signera ett dokument manuellt genom att välja ett verktyg som du vill använda och sedan signera med ett finger eller med en Apple Pencil på en kompatibel iPad.
  4. Tryck på Klar.

Gör mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: