Så här skannar du dokument på din iPhone eller iPad

Du kan använda appen Anteckningar för att skanna dokument och lägga till signaturer på din iPhone eller iPad.

En användare skannar ett kontrakt för musiklektioner i Anteckningar på sin iPhone. 

Skanna ett dokument

  1. Öppna Anteckningar och välj en anteckning eller skapa en ny.
  2. Tryck på kameraknappen Tryck på kameraknappen för att börja skanna ett dokument i Anteckningar och tryck sedan på Skanna dokument symbol för skanna dokument.
  3. Placera ditt dokument så att kameran kan ”se” det.
  4. Om enheten är i Auto-läge skannas dokumentet automatiskt. Om du behöver skanna manuellt trycker du på slutarknappen tryck på slutarknappen för att skanna eller på någon av volymknapparna. Dra i hörnen så att skanningen passar på sidan och tryck sedan på Behåll skanning.
  5. Tryck på Spara eller lägg till ytterligare skanningar till dokumentet.

Lär dig använda Synkad kamera för att skanna anteckningar från din iPhone eller iPad till din Mac.

I Anteckningar på din iPhone kan du använda Märkning för att skriva under ett skannat dokument. 

 

Signera ett dokument

  1. Öppna Anteckningar och tryck sedan på dokumentet i anteckningen.
  2. Tryck på knappen Dela knappen Dela och tryck sedan på Märkning symbolen Märkning.
  3. Tryck på knappen Lägg till knappen Lägg till och tryck sedan på Signatur symbolen Signatur och lägg till en sparad signatur eller skapa en ny signatur. Sedan kan du justera storleken på signaturrutan och placera den var du vill på dokumentet.
  4. Tryck på Klar.

Om du vill signera ditt dokument manuellt följer du steg 1–2, väljer ett verktyg du vill använda och signerar sedan dokumentet med fingret eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Göra mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: