Överföra data från en tidigare iOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch med Finder eller iTunes

Överför personlig information och köpt innehåll till din nya enhet från en Finder- eller iTunes-säkerhetskopia.

Om din säkerhetskopia inte är krypterad överförs inte data från Hälsa och Aktivitet från din iOS-enhet eller Apple Watch.

En iPhone som visar skärmen Appar och data där Återskapa från Mac eller PC är markerat. 

Så här överför du säkerhetskopian till den nya enheten

  1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in den nya enheten måste du rensa den innan du kan gå vidare med de här stegen.*
  2. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas. Tryck sedan på Återskapa från Mac eller PC.
  3. Anslut den nya enheten till den dator som användes för att säkerhetskopiera den tidigare enheten.
  4. Öppna ett iTunes- eller Finder-fönster på din dator och välj din enhet. Du ombes kanske att lita på din enhet.
  5. Välj Återskapa säkerhetskopia. Välj sedan en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. Läs om vad du ska göra om du ombes att uppdatera till en nyare version av iOS eller iPadOS.
  6. Om du behöver återskapa från en krypterad säkerhetskopia anger du lösenordet när du tillfrågas om det.
  7. Vänta tills återskapandet är klart och utför sedan resten av inställningsstegen på iOS- eller iPadOS-enheten. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

* Du kan radera en enhet med iOS eller iPadOS 15 eller senare genom att trycka på Inställningar > Allmänt > Överför eller nollställ [enhet] > Radera allt innehåll och alla inställningar. På iOS eller iPadOS 14 eller tidigare trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och alla inställningar. Då raderas alla data på enheten. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Behöver du mer hjälp?

Publiceringsdatum: