Överföra data från en tidigare iOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes

Överför personlig information och köpt innehåll till din nya enhet från en iTunes-säkerhetskopia.

Om din iTunes-säkerhetskopia inte är krypterad kommer inte data från Hälsa och Aktivitet att överföras från din iOS-enhet eller Apple Watch.

        skärm som visar alternativ för återskapning

 

Så här överför du iTunes-säkerhetskopian till den nya enheten

  1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in den nya enheten måste du rensa den innan du kan gå vidare med de här stegen.*
  2. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas. Tryck sedan på Återskapa från iTunes-säkerhetskopia > Nästa.
  3. Anslut den nya enheten till den dator som användes för att säkerhetskopiera den tidigare enheten.
  4. Öppna iTunes på datorn och välj din enhet.
  5. Välj Återskapa säkerhetskopia. Välj sedan en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. Om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS läser du här om hur du gör.
  6. Om du behöver återskapa från en krypterad säkerhetskopia anger du lösenordet när du tillfrågas om det.
  7. Vänta tills återskapandet är klart och utför sedan resten av inställningsstegen på iOS-enheten. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

* Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Då raderas alla data på enheten. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Behöver du mer hjälp?

Publiceringsdatum: