Om iOS eller iPadOS-prestanda på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om din iOS- eller iPadOS-enhet är långsam eller låser sig kan du prova med dessa tips.

Kontrollera nätverksförhållandena

Flera appar på din enhet kräver en internetanslutning för innehåll och andra funktioner. Om nätverket som du ansluter till är överbelastat, till exempel vid ett event då många använder samma nätverk, kan det ta ett tag att öppna appar eller visa innehåll. Din enhet kan vara långsam när den återkommande ansluter till nya master när du är i en bil som rör sig.

Även om din enhet anger att du har en stark signal kan du behöva vänta, försöka igen på en annan plats eller använda tillgänglig wifi. Om du fortsätter att ha problem med hastigheten för mobildata, tillgänglighet eller prestanda på flera platser kontaktar du din operatör.

Läs mer om mobildata.

Stänga en app som inte svarar

Om en app slutar svara eller låser sig kan du tvångsavsluta den och sedan öppna den igen.*

  1. Från hemskärmen på en iPhone X eller senare eller en iPad sveper du uppåt från skärmens nederkant och pausar en stund mitt på skärmen. På iPhone 8 eller tidigare dubbelklickar du på hemknappen för att visa de appar som du visat senast.
  2. Svep till höger eller vänster för att leta reda på appen som du vill stänga.  
  3. Svep uppåt på appens förhandsvisning för att stänga den. 

* Under normala omständigheter kommer enheten inte att gå snabbare för att du tvångsavslutar appar. Faktum är att en app tar längre tid att starta efter en tvångsavslutning eftersom den måste läsa in alla data igen.

Läs om vad du kan göra om en app återkommande slutar fungera.

Se till att du har tillräckligt med lagringsutrymme

Om din enhet inte har tillräckligt med utrymme frigör iOS eller iPadOS automatiskt utrymme när den installerar en app, uppdaterar iOS eller iPadOS, hämtar musik, spelar in videor med mera. iOS eller iPadOS tar endast bort objekt som kan hämtas igen eller som inte längre behövs. 

Du kan kontrollera enhetens lagring i Inställningar > Allmänt > [Enhet] Lagring. För bästa prestanda ska du försöka ha minst 1 GB ledigt utrymme. Om det tillgängliga utrymmet ständigt är mindre än 1 GB kan din enhet sakta ned när iOS upprepade gånger gör plats för mer innehåll.

Om du behöver frigöra utrymme kan du följa dessa steg för att slå på de utrymmessparande rekommendationerna som är inbyggda i iOS eller iPadOS:

  1. Gå till Inställningar > Allmänt > [Enhet] Lagring och läs rekommendationerna som iOS eller iPadOS kan ge.
  2. Tryck på Aktivera för att slå på en rekommendation eller tryck på en rekommendationsrubrik för att granska innehållet som du kan radera.

Om det inte visas några rekommendationer eller om du behöver frigöra mer utrymme, kan du granska vilka appar som finns på enheten. De visas på skärmen [Enhet] Lagring tillsammans med mängden utrymme som de använder.

Tryck på en app och välj sedan bland alternativen:

  • Avlasta appen, vilket frigör utrymme som appen använder, men behåller dess dokument och data.
  • Radera appen, vilket tar bort appen och dess data.
  • Beroende på appen kan du radera en del av dess dokument och data.

Läs om fler sätt att optimera din lagring.

Låt strömsparläge vara avstängt när du inte behöver det

Strömsparläge är en iPhone- eller iPad-funktion som förlänger batteritiden genom att minska mängden ström som enheten använder. I strömsparläge kan vissa funktioner vara avstängda och vissa uppgifter kan ta längre tid att slutföra. Om batterisymbolen är gul innebär det att strömsparläget är påslaget. 

Fundera på att låta strömsparläget vara avstängt om du vill att din iPhone eller iPad ska arbeta utan strömsparbegränsningar. Du kan slå på eller stänga av Strömsparläge i Inställningar > Batteri.

Få mer information om strömsparläge.

Förhindra att enheten blir för varm eller kall

iOS eller iPadOS justerar enhetens prestanda om den blir för varm på grund av externa förhållanden, som om den lämnas i en varm bil eller används under en längre period i direkt solljus. Flytta enheten till en kallare plats och låt temperaturen anpassas. 

Låga temperaturer kan även leda till att enheten fungerar långsammare. Om enheten fungerar långsamt efter att den utsatts för kyla flyttar du den till en varmare plats.

Läs om acceptabla driftstemperaturer.

Kontrollera batterihälsan

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningskomponenter och blir mindre och mindre effektiva när de åldras kemiskt. På sikt kommer såväl kapaciteten som kapaciteten för toppbelastning i de uppladdningsbara batterierna i alla iPhone-modeller att minska och till slut behöver de bytas. iOS kan visa batterihälsa och rekommendera om ett iPhone-batteri behöver ersättas. Gå till Inställningar > Batteri och tryck på Batterihälsa. Batterihälsa är endast tillgängligt på iPhone.

Kontrollera iPhone-batteriet.

Få mer hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: