Om din iPhone eller iPad blir för varm eller för kall

Läs om driftstemperatur och temperaturhantering för iPhone och iPad.

Använd iOS- och iPadOS-enheter på platser där temperaturen är mellan 0 ºC och 35 ºC. Om din enhet används vid låga eller höga temperaturer kanske den inte fungerar normalt eftersom den måste reglera temperaturen. Om en iOS- eller iPadOS-enhet används på väldigt varma ställen kan batteritiden förkortas permanent.

Förvara din enhet på platser där temperaturen är mellan -20 ºC och 45 ºC. Lämna inte dina enheter i bilen eftersom temperaturen i en parkerad bil kan bli mycket högre än så.

Enheten kan bli varm

Du kanske märker att din enhet känns varmare när du:

 • ställer in enheten för första gången

 • återskapar från en säkerhetskopia

 • laddar enheten trådlöst

 • använder grafikintensiva eller processorintensiva appar, spel eller funktioner, inklusive appar med förstärkt verklighet

 • strömmar video med hög kvalitet

Dessa förhållanden är normala och din enhet kommer att återgå till en normal temperatur när processen är slutförd eller när du avslutar din aktivitet. Om din enhet inte visar en temperaturvarning kan du fortsätta använda din enhet.

Om enheten blir för varm

iOS- och iPadOS-enheter har inbyggda skydd för att förhindra överhettning. Om den inre temperaturen i dina enheter överskrider den normala driftstemperaturen skyddar dina enheter sina komponenter genom att reglera sin temperatur.

Undvik följande förhållanden och aktiviteter eftersom de kan ändra enhetens prestanda:

 • Lämna enheten i en bil under en varm dag.

 • Lämna enheten i direkt solljus under en längre tid.

 • Om du använder vissa funktioner på varma ställen eller i direkt solljus under en längre tid, såsom spårning eller navigering med gps i bil, om du spelar ett grafikintensivt spel eller använder appar med förstärkt verklighet.

Om enhetens inre temperatur överskriver rekommenderad driftstemperatur kan du uppleva följande ändringar:

 • Laddning, även trådlös laddning, är långsam eller slutar.

 • Bildskärmen tonas ner eller stängs av.

 • Mobilradion går över i energisparläge. Signalen kan bli svagare under den här tiden.

 • Kamerablixten avaktiveras tillfälligt.

 • Prestanda minskar med grafikintensiva spel eller appar och funktioner för förstärkt verklighet.

Om du använder navigering kan dina enheter dessutom visa följande varning och stänga av bildskärmen: ”Temperatur: iPhone måste svalna”. Navigeringen ger fortfarande hörbara steg-för-steg-anvisningar. När du närmar dig en avtagsväg där du ska svänga av tänds bildskärmen och vägleder dig.

Om din enhet blir för kall

Om en iOS eller iPadOS-enhet används under mycket kalla förhållanden (under rekommenderad driftstemperatur) kan batteritiden förkortas tillfälligt och dessutom kan dina enheter stängas av. Batteritiden återgår till det normala när dina enheter används i högre temperaturer igen.

Din iOS- eller iPadOS-enhet kanske inte laddar eller slutar ladda om det blir för kallt.

Om notisen Laddning pausad visas

Om detta meddelande visas på låsskärmen: ”Laddning pausad. Laddningen återupptas när [enheten] återgår till normal temperatur” läser du om vad du ska göra.

Om en temperaturvarning visas på skärmen

Om dina enheter överskrider en viss temperatur visas en temperaturvarning på skärmen som ser ut ungefär så här:

Bilden visar temperaturvarning.

Du kanske fortfarande kan ringa nödsamtal med en iPhone som visar det här meddelandet.

Om du vill använda enheten så snart som möjligt igen stänger du av den och flyttar den till en svalare omgivning (undvik direkt solljus) så att den svalnar.

Om notisen Återskapandet har pausats visas

Om din enhet överskrider en viss temperaturtröskel när du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia kan återställningen pausas tillfälligt. Följande meddelande visas: ”Återskapandet har pausats. Återskapning från iCloud fortsätter när den här [enhet] svalnar.”

Denna paus håller din enhet inom acceptabel drifttemperatur. Din återskapning fortsätter när enheten svalnat.

Om säkerhetsstandarder

iOS- och iPadOS-enheter följer säkerhetsstandarder enligt Safety of Information Technology Equipment, IEC 60950-1 och IEC 62368-1. Många länder och regioner har godkänt dessa säkerhetsstandarder:

 • UL 60950-1 i USA

 • CSA 60950-01 i Kanada

 • EN60950-1 i Europa

 • AS/NZS 60950:1 i Australien och Nya Zeeland.

Publiceringsdatum: