Om en app på din iPhone eller iPad slutar svara, stängs oväntat eller inte går att öppna

Prova följande om en app på din iPhone eller iPad inte fungerar som förväntat.

Stäng och öppna appen igen

Tvångavsluta appen. Öppna sedan appen och se om den fungerar som förväntat.

Starta om enheten

Starta om din iPhone eller din iPad. Öppna sedan appen och se om den fungerar som förväntat.

Leta efter uppdateringar

Öppna App Store, tryck på profilsymbolen och rulla sedan ned för att se om det finns tillgängliga uppdateringar för appen. Om det inte finns några uppdateringar för appen uppdaterar du mjukvaran på din iPhone eller iPad.

Radera appen och hämta den igen

Radera appen. När du gör det kan du förlora data som var lagrade i appen. Sedan hämtar du appen igen. Sedan kontrollerar du om problemet med appen har åtgärdats.

Få mer hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: