Uppgradera din institution till Apple Business Manager

Uppgradera till Apple Business Manager från Apples driftsättningsprogram, inklusive enhetsregistreringsprogrammet (ERP) och volymköpsprogrammet (VPP). 

Om din organisation använder Apples driftsättningsprogram som ERP eller VPP, kan du uppgradera till Apple Business Manager. 

Med Apple Business Manager kan du köpa innehåll och ställa in automatisk enhetsregistrering i din mobilhanteringslösning (MDM). Apple Business Manager finns tillgängligt på webben och är utformat för teknikchefer och IT-administratörer.

Granska den här informationen innan du uppgraderar till Apple Business Manager.

Uppgradera till Apple Business Manager

Du uppgraderar till Apple Business Manager* genom att logga in på deploy.apple.com eller business.apple.com med ditt konto för Apples driftsättningsprogram och följer sedan anvisningarna. Uppgraderingsprocessen tar bara några minuter.

Efter att du uppgraderat kommer Apple Business Manager att ha alla dina:

  • Konton
  • Kontouppgifter  
  • MDM-servrar
  • MDM-enheter
  • Servertoken
  • Enhetsbeställningar
  • Andra objekt som förknippas med ditt konto 

När du har uppgraderat använder du portalen Apple Business Manager för att komma åt dina data. Du kommer inte att ha tillgång till webbplatsen för Apples driftsättningsprogram efter uppgraderingen.

*Använd Safari 11 eller senare för att uppgradera med en Mac. Om du har en pc ska du använda Microsoft Edge 25.10 eller senare.

Välj en domän för hanterade Apple-ID:n

När du har uppgraderat till Apple Business Manager uppmanas du att ange organisationens webbplats. Apple Business Manager använder den webbplats du angivit som standarddomän för dina hanterade Apple-ID:n. Om din webbplats exempelvis är www.mittföretag.com ser dina hanterade Apple-ID:n ut ungefär så här: ansvarig@mittföretag.com.

Om din webbplatsdomän skiljer sig från din e-postdomän kanske du föredrar att ange din e-postdomän istället. Din Apple Business Manager-administratör kan ändra standarddomänen efter uppgraderingen.

Bjud in VPP-programköpare till Apple Business Manager

Din organisation kan ha ett eller flera separata VPP-konton. Om organisationen har VPP-konton måste du bjuda in dem separat från dina användare när du har uppgraderat till Apple Business Manager. Läs om hur du bjuder in VPP-programköpare till Apple Business Manager.

Ändringar i roller för Apple Business Manager

Apple Business Manager inför ändringar i de roller du tilldelar dina användare.

Agenter kallas nu administratörer

I Apples driftsättningsprogram var Agent den högsta nivån för administrativ åtkomst. Agenter kunde godkänna villkoren för Apples driftsättningsprogram för institutionens räkning. 

I Apple Business Manager kallas den här rollen nu Administratör. Din organisation kan ha upp till fem administratörer i Apple Business Manager.

Administratörer kallas nu ansvariga

I Apples driftsättningsprogram fanns det administratörer för ERP och VPP. När du uppgraderar till Apple Business Manager omvandlas befintliga administratörer till ansvariga. I tabellen nedan visas hur administratörsroller omvandlas till ansvarigroller:

Roll i Apples driftsättningsprogram

Roll i Apple Business Manager

ERP-administratör

Enhetsansvarig

VPP-administratör

Innehållsansvarig

Administratör som kan skapa och redigera andra administratörer

Personansvarig

Ingen

Personal

En användare kan ha flera roller i Apple Business Manager. Om din användare var administratör för fler än ett program får han eller hon alla tillhörande roller i Apple Business Manager. En administratör eller platsansvarig kan lägga till, ta bort eller ändra ansvarigroller efter uppgraderingen.

Hanterade Apple-ID för alla roller

När användare med den tidigare rollen agent eller administratör loggar in på Apple Business Manager för första gången omvandlas deras Apple-ID:n till Hanterade Apple-ID:n. Om deras konton inte ställts in med tvåfaktorsautentisering tidigare bör de göra det då. 

Läs mer

Lär dig hur du ställer in och använder Apple Business Manager.

Publiceringsdatum: