Migrera till Appar och böcker i Apple School Manager och i Apple Business Manager

Läs igenom den här informationen innan du migrerar konton till Appar och böcker.

Nyheter

Med Appar och böcker i Apple School Manager och Apple Business Manager kan du använda följande funktioner:

Överföra ej tilldelade licenser

Dela licenser

  • Dela licenser mellan köpare som har tillgång till samma plats.

Enklare köp

  • Bläddra bland och köp innehåll direkt i Apple School Manager och Apple Business Manager under avsnittet Appar och böcker. På ett och samma ställe kan du visa alla licenser som köpts eller överförts till dina platser. Hantera krediten för volymköpsprogrammet (VPP) och uppdatera faktureringsinformation under Inställningar.

Förbered din organisation inför migrering till Appar och böcker

Använd informationen nedan för att förbereda migreringen.

Kontrollera om MDM-lösningen (Mobile Device Management) har stöd för Appar och böcker

Innan du migrerar bör du kontakta leverantören av din MDM-lösning för att bekräfta att de har stöd för de nya funktionerna i Appar och böcker.

Bjud in VPP-köpare

Om du har köpare med befintliga VPP-konton som inte finns i Apple School Manager eller Apple Business Manager ännu, kan du bjuda in dem till din organisation innan du migrerar till Appar och böcker.

Migrera endast en köpare per plats

Migrera endast en köpare per plats för att migreringen ska flyta på så bra som möjligt. Du kan göra detta på något av följande sätt:

  • Genom att begränsa kontoåtkomsten i Apple School Manager eller i Apple Business Manager till lämplig plats för varje köpare.
  • Genom att dirigera varje användare till den specifika plats som de väljer.

Om varje köpare migrerar till en unik plats flyttas alla licenser, både tilldelade och ej tilldelade, till Appar och böcker.

Om det inte går att överföra tilldelade licenser

I följande situationer kan endast ej tilldelade licenser flyttas till en plats:

  • Licenserna har köpts eller överförts till en plats innan en köpare migrerar till den nya platsen.
  • Någon hämtar platsens token innan den första användaren migrerar till platsen.
  • En ny innehållsansvarig skapas på en plats efter det att en annan användare väljer Appar och böcker.
  • Flera köpare migrerar till samma plats.

Om det inte går att överföra tilldelade licenser, är de fortsatt kopplade till köparens äldre token som bör vara uppladdade till MDM med platsens token. När du har tagit bort tilldelningen för en app från den äldre token kan du överföra licenserna till en plats i Inställningar > Appar och böcker i Apple School Manager eller i Apple Business Manager.

Inledande migrering

Alla licenser som flyttas under migreringen kopplas till token för den nya platsen som de flyttas till. Licenser som inte flyttas under migreringen förblir kopplade till köparens äldre token. Alla token som har kopplade licenser måste laddas upp till MDM.

Platsbaserade token

Appar och böcker använder sig av platsbaserade token. Alla licenser som köpts eller överförts till en plats kopplas till den platsens token.* Äldre token från VPP-portalen är kontobaserade token. Köpare kan komma åt token för alla sina platser i avsnittet Appar och böcker under Inställningar i Apple School Manager eller Apple Business Manager. Endast en person behöver överföra platsbaserade token till MDM. Äldre token behövs inte när alla licenser har flyttats till en ny plats. 

Migrera alla VPP-köpare

När du är klar att migrera till Appar och böcker i Apple School Manager eller i Apple Business Manager, ska alla köpare migreras samtidigt. Varje köpare måste migrera sitt eget konto. Migrera genom att klicka på Kom igång i avsnittet Appar och böcker i Apple School Manager eller Apple Business Manager och därefter välja den lämpliga platsen för migrering.

När alla köpare har migrerat kan du dra full nytta av alla nya funktioner.

* Tilldelade boklicenser kan inte flyttas och förblir kopplade till en användare.

Publiceringsdatum: