Ändra Siris röst och språk

Läs om hur du ändrar röst och språk för Siri.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Gå till Inställningar > Siri och sökning.

Tryck på Språk för att ändra vilket språk Siri använder för frågor och svar.

Använd Siri-röst för att byta Siris kön eller dialekt.*

Tryck på Röstfeedback och välj bland följande om du vill höra röstsvar från Siri på din enhet:

  • Alltid på: Siri ger röstsvar, även när ringsignalen är på tyst.
  • Styr med reglaget för ringsignal: Siri tystar alla röstsvar när reglaget för ringsignal är på tyst. Du hör fortfarande ett pip när du använder Siri och röstfeedback när du använder Hej Siri eller när du är ansluten till en Bluetooth-enhet, hörlurar eller CarPlay.
  • Endast handsfree: Siri piper och talar endast när du använder Hej Siri eller när du är ansluten till en Bluetooth-enhet, hörlurar eller CarPlay.

På Mac-datorn

Om du har en Mac med macOS Sierra eller senare: Gå till Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Siri. Här kan du välja följande:

  • Språk: Ändra vilket språk Siri använder för frågor och svar.
  • Siri-röst: Byt kön eller dialekt för Siri.*
  • Röstfeedback: Aktivera denna om du vill ha röstsvar från Siri. Om du avaktiverar den hör du inget röstsvar, utan du ser Siris svar i Siri-fönstret.

På Apple Watch

Siri använder samma språk och röst på din Apple Watch som på din iPhone. På Apple Watch Series 3 kan Siri tala upp svar. Gå till Inställningar > Allmänt > Siri på din Apple Watch. Välj bland följande under Röstfeedback:

  • Alltid på: Siri ger röstsvar, även när din Apple Watch är i tyst läge.
  • Styr med tyst läge: Siri tystar alla talade svar när din Apple Watch är i tyst läge.
  • Endast hörlurar: Siri talar endast när din Apple Watch är ansluten till Bluetooth-hörlurar.

På tidigare Apple Watch-modeller visar Siri svar på skärmen med text eller bild. Läs mer om Siri på Apple Watch.

På din Apple TV 4K eller Apple TV HD

Siri använder samma språk som du har ställt in på Apple TV 4K eller Apple TV HD. Om du vill byta språk på Siri öppnar du Inställningar > Allmänt > Siri, och väljer Språk.

Siri talar inte på Apple TV, men behandlar din fråga och visar svaret på bildskärmen.

Läs mer om Siri på Apple TV 4K eller Apple TV HD.

Läs mer

*Tillgängliga Siri-röstalternativ för kön och dialekt beror på språket du valt. Vissa språk kanske endast har en manlig eller kvinnlig röst, medan andra har båda. En del språk, som engelska, spanska och franska, har olika dialekter. Om du till exempel använder engelska i USA kan Siri prata med amerikansk, brittisk eller australisk engelska.

Publiceringsdatum: