Använda Bluetooth och wifi i Kontrollcenter

Läs om hur du kontrollerar wifi och Bluetooth från Kontrollcenter på iPhone, iPad och iPod touch.

Om wifi och Bluetooth

Din enhet kopplas direkt bort från wifi- och Bluetooth-tillbehör när du växlar knapparna för wifi och Bluetooth i Kontrollcenter. Både wifi och Bluetooth fortsätter vara tillgängliga så att du kan använda dessa viktiga funktioner:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • Synkad-funktioner, som Handoff och Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • Platstjänster

Koppla från wifi-nätverk

Öppna Kontrollcenter och tryck på wifi-symbolen. Symbolen blir otydlig och enheten kopplas från de nätverk du är ansluten till.

När wifi är inaktiverat är även automatiskt anslutning till wifi-nätverk i närheten inaktiverat tills:

 • Du aktiverar wifi i Kontrollcenter.
 • Du ansluter till ett wifi-nätverk i Inställningar > Wi-Fi.
 • Du går eller kör till en ny plats. 
 • Klockan är 05.00 lokal tid.
 • Du startar om din enhet.

Koppla från Bluetooth-tillbehör

Öppna Kontrollcenter och tryck på Bluetooth-symbolen. Symbolen blir otydlig och enheten kopplar från tillbehör den är ansluten till, förutom Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil och Synkad-funktioner som Handoff.

Om Bluetooth är avstängt kan du inte ansluta din iOS-enhet till Bluetooth-tillbehör förrän:

 • Du aktiverar Bluetooth i Kontrollcenter.
 • Du ansluter till ett Bluetooth-tillbehör i Inställningar > Bluetooth eller genom att trycka på  eller  och välja ett Bluetooth-tillbehör.
 • Klockan är 05.00 lokal tid.
 • Du startar om din enhet.

Stänga av wifi och Bluetooth

Om du vill inaktivera wifi och Bluetooth helt för alla nätverk och enheter följer du dessa steg:

 • Stäng av wifi genom att gå till Inställningar > Wi-Fi och slå av Wi-Fi.
 • Stäng av Bluetooth genom att gå till Inställningar > Bluetooth och slå av Bluetooth.

För bästa upplevelse med din iOS-enhet bör du ha wifi och Bluetooth aktiverade.

Flygplansläget kan också stänga av wifi och Bluetooth, såvida du inte slog på dem när flygplansläget var aktiverat. Läs mer om att använda wifi och Bluetooth i flygplansläget.

Publiceringsdatum: