Parkoppla ett Bluetooth-tillbehör från tredje part med iPhone, iPad eller iPod touch

Om du parkopplar iPhone, iPad eller iPod touch med dina Bluetooth-tillbehör kan du strömma musik och videor, ringa telefonsamtal och mycket mer.

Beroende på vilka appar du använder kan du se en notis om att du måste aktivera Bluetooth innan du kan parkoppla ett tillbehör med Bluetooth. Gå till Inställningar > Integritet och tryck på Bluetooth. Slå sedan på Bluetooth för de appar som du vill använda.

Parkoppla enheten med ett Bluetooth-tillbehör

  1. Gå till Inställningar > Bluetooth och slår på Bluetooth på din enhet. Stanna på den här skärmen tills du har slutfört stegen för att parkoppla tillbehöret. 
  2. Försätt tillbehöret i sökläge och vänta tills det visas på enheten. Om du inte ser det eller är osäker på hur du gör det upptäckbart läser du i instruktionerna som följde med tillbehöret eller kontaktar tillverkaren.
  3. Parkoppla genom att trycka på tillbehörets namn när det syns på skärmen. Du kan behöva ange PIN-koden eller en lösenkod. Om du inte är säker på PIN-koden eller lösenkoden läser du i dokumentationen för tillbehöret.

När du har parkopplat ditt tillbehör kan du använda det med din enhet. Upprepa stegen om du vill parkoppla flera Bluetooth-tillbehör. Du kan även läsa om hur du ändrar ljudkällor för din enhet.

 

Ta bort ett parkopplat Bluetooth-tillbehör

Om du vill ta bort ett parkopplat Bluetooth-tillbehör trycker du på Inställningar > Bluetooth, letar reda på enheten som du vill koppla från och trycker på informationsknappen . Tryck sedan på Glöm den här enheten. Då tas tillbehöret bort från listan över tillgängliga Bluetooth-enheter.

Om du vill lägga till Bluetooth-tillbehöret på din enhet igen försätter du det på nytt i sökläge och upprepar stegen ovan för att göra om parkopplingen.

Om du inte kan parkoppla ditt Bluetooth-tillbehör

Om du fortfarande inte kan parkoppla ditt Bluetooth-tillbehör med din enhet, läser du om vad du kan göra.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: