Parkoppla ett Bluetooth-tillbehör från tredje part med iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du parkopplar iOS-enheten med Bluetooth-tillbehör så att du till exempel kan ringa och strömma musik och videor.

        

Parkoppla enheten med ett Bluetooth-tillbehör

  1. På din iOS-enhet går du till Inställningar > Bluetooth och slår på Bluetooth. Stanna på den här skärmen tills du har slutfört stegen för att parkoppla tillbehöret. 
  2. Försätt tillbehöret i upptäcktsläge och vänta tills det visas på iOS-enheten. Om du inte ser det eller är osäker på hur du gör det upptäckbart läser du i instruktionerna som följde med tillbehöret eller kontaktar tillverkaren.
  3. Parkoppla genom att trycka på tillbehörets namn när det syns på bildskärmen. Du kan behöva ange PIN-koden eller en lösenkod. Om du inte är säker på PIN-koden eller lösenkoden läser du i dokumentationen för tillbehöret.

När du har parkopplat ditt tillbehör, kan du använda det med din iOS-enhet. Upprepa stegen för att parkoppla fler Bluetooth-tillbehör. Du kan även läsa om hur du ändrar ljudkällor för din enhet.

 

Ta bort ett parkopplat Bluetooth-tillbehör

Om du vill ta bort ett parkopplat Bluetooth-tillbehör trycker du på Inställningar > Bluetooth, letar reda på enheten som du vill ta bort och trycker på  . Tryck sedan på Glöm den här enheten.

När du väljer Glöm den här enheten på iPhone, iPad eller iPod touch tas det tillbehöret bort från listan över tillgängliga Bluetooth-enheter. Om du vill lägga till Bluetooth-tillbehöret till din enhet igen försätter du det på nytt i upptäcktsläge och upprepar stegen ovan för att göra om parkopplingen.

Om du inte kan parkoppla ditt Bluetooth-tillbehör

Om du fortfarande inte kan parkoppla ditt Bluetooth-tillbehör med din enhet, läs om vad du kan göra.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: