Använda flygplansläge på din iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch

Flygplansläge stänger av trådlösa funktioner i din enhet för att följa flygbolagens bestämmelser.

Slå på flygplansläge

På iPhone, iPad, eller iPod touch öppnar du Kontrollcenter och trycker på symbolen för flygplansläge i iPhone. Du kan även gå till Inställningar > Flygplansläge och trycka på reglaget när du vill aktivera det.

På din Apple Watch trycker du och håller ned på nedre delen av skärmen tills Kontrollcenter visas. Sedan sveper du uppåt och trycker på symbol för flygplansläge i Watch. Du kan även gå till Inställningar och trycka på Flygplansläge när du vill aktivera det.

Du kan välja att låta iPhone och Apple Watch spegla inställningen för Flygplansläge på den andra enheten. Gå till Apple Watch-appen på en iPhone och tryck på Allmänt > Flygplansläge > Spegla iPhone.

När du slår på flygplansläget i iOS 13 och iPadOS stängs all radio av förutom Bluetooth. Om du slår av Bluetooth när du använder flygplansläget kommer din enhet att komma ihåg det nästa gång du slår på flygplansläget.

Använda Wi-Fi och Bluetooth i flygplansläge

Om det tillåts av flygbolaget kan du använda wifi och Bluetooth när du befinner dig i flygplansläge. Du aktiverar dem separat. Du kan aktivera wifi eller Bluetooth i Kontrollcenter på din iPhone, iPad eller iPod touch. Öppna Kontrollcenter från hemskärmen och tryck på   eller  . Du kan också gå till Inställningar > Wi-Fi eller Inställningar > Bluetooth. När du vill använda wifi och Bluetooth på Apple Watch behöver du bara slå av Flygplansläge. 

Om du slår på wifi eller Bluetooth när du är i flygplansläge, kommer de vara på även nästa gång du använder flygplansläge. Men inte om du stänger av dem när du är i flygplansläget.

 

Läs mer

Läs om hur du kan kontrollera wifi och Bluetooth i Kontrollcenter på din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 och senare.

Publiceringsdatum: