Bjuda in volymköpsprogramsköpare till Apple School Manager eller Apple Business Manager

Om du har volymköpsprogramsköpare som inte togs med när du uppgraderade till Apple School Manager eller Apple Business Manager kan du läsa om hur du bjuder in dem till din organisation.

Det här är stegen för att bjuda in ett konto med endast volymköpsprogram till din organisation. Om du vill lägga till ett nytt konto, läs om hur du lägger till en ny användare i Apple School Manager eller lägger till en ny användare i Apple Business Manager.

 1. Logga in på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Gå till Organisationsinställningar och välj Registreringsinformation.
 4. Fortsätt till steg 5 om du inte ser ett fält för momsstatus. Om du ser ett fält för momsstatus och det inte är godkänt eller väntande går du till Appar och böcker och anger dina momsuppgifter.
 5. Klicka på Bjud in VPP-programassistent längst ned på sidan. 
 6. Ange Apple-ID:t för det volymköpsprogramskonto som du vill bjuda in till Apple School Manager eller Apple Business Manager och klicka sedan på Bjud in.

Användaren får ett e-postmeddelande med en länk får att gå med i din organisation. Efter inloggning på Apple School Manager eller Apple Business Manager blir användaren uppmanad att uppgradera sitt konto. När de har uppgraderat kan de börja använda Apple School Manager eller Apple Business Manager och du ser kontot som en Content Manager i din huvudplats. 


Berättigade konton

Du kan bjuda in följande konton till Apple School Manager eller Apple Business Manager:

 • Programassistenter: Dessa konton skapades före februari 2014. De kan logga in i butiken för volymköpsprogrammet men inte på Apples driftsättningsprogram. 
 • Agentkonton: Dessa konton användes för registrering i volymköpsprogrammet för skola eller företag på webbplatsen för Apples driftssättningsprogram i februari 2014 och senare. 
 • Administratörskonton: Dessa konton skapades på webbplatsen för Apples driftssättningsprogram, men de används enbart till volymköpsprogram för skola eller företag.

Du kan endast bjuda in konton som uppfyller samtliga av följande krav:

 • Köparen hör till samma registreringstyp (utbildning eller företag)
 • Köparen använder samma D-U-N-S-nummer (endast företag)
 • Köparen är från samma land eller region
 • Köparen använder samma momsinformation
 • Köparen har åtkomst till volymköpsprogrammet för utbildning eller företag och är inte redan ett hanterat Apple-ID
 • Köparen har aldrig haft åtkomst till enhetsregistreringsprogrammet


Publiceringsdatum: