Komma i gång med Apple Business Manager eller Apple School Manager med Mobile Device Management

Om du vill hantera en iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda Apple Business Manager eller Apple School Manager. Du kan också konfigurera din iOS-enhet så att den registreras automatiskt i Mobil enhetshantering (MDM).

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer.

Du kan börja använda dina övervakade enheter efter att din organisation eller utbildningsorganisation har kommit i gång med automatisk enhetsregistrering. Om du behöver hjälp med att lägga till din MDM-server och tilldela den enheter går du till Användarhandbok för Apple Business Manager eller Användarhandbok för Apple School Manager. Om du vill ha mer information om att konfigurera inställningar för MDM-registrering vid aktivering kan du behöva kontakta din MDM-leverantör eller gå till Användarhandbok för Profile Manager.

Kontrollera nätverkskrav

När en iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV eller Mac registreras i MDM måste enheten komma åt följande värdadresser:

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

När registreringen är klar använder MDM Apples pushnotiser, som kräver nätverksåtkomst.

Ställa in en ny iPhone, iPad eller iPod touch

När du aktiverar en ny iPhone, iPad eller iPod touch får enheten webbadressen till MDM-servern av iOS-aktiveringsservern. När du ställer in en tilldelad enhet kanske följande skärm visas under konfigurationen:

MDM-aktiveringsskärm

För att konfigurationen ska slutföras måste din iPhone, iPad eller iPod touch vara ansluten till ett nätverk med åtkomst till din MDM-server.

Ställa in en befintlig iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan endast använda alla funktioner i Apple Business Manager eller Apple School Manager på nyligen aktiverade enheter. Om en enhet redan har aktiverats måste du radera enheten och sedan aktivera den igen. Du kan även använda Apple Configurator för att förbereda enheten för automatisk registrering.

Återskapa en iPhone, iPad eller iPod touch från en säkerhetskopia

När du återskapar från en säkerhetskopia till samma iPhone, iPad eller iPod touch återställs också din administratörsstatus från säkerhetskopian. Om du återskapar från en säkerhetskopia till en annan iPhone, iPad eller iPod touch kommer din övervakningsstatus från Apple Business Manager eller Apple School Manager.

Exempel: Om du konfigurerar en enhet för att övervakas och registreras automatiskt i MDM och sedan återskapar en säkerhetskopia som gjordes när samma enhet inte var övervakad blir enheten inte övervakad.

Läs mer

Om du ännu inte har registrerat dig för Apple Business Manager eller Apple School Manager, kan du läsa mer om hur du kommer i gång med automatisk enhetsregistrering.

Publiceringsdatum: