Om enhetsregistrering

Läs om hur enhetsregistrering kan hjälpa dig att förenkla grundinställning och distribution av dina enheter.

Du kan använda enhetsregistrering för att automatisera registrering av mobil enhetshantering (MDM-registrering) och förenkla grundinställning av enheter. Du kan övervaka enheter under aktiveringen utan att röra dem, och låsa MDM-registrering för kontinuerlig hantering.

Tillgänglighet för enhetsregistrering

Enhetsregistrering är tillgänglig för företag via Enhetsregistreringsprogrammet (DEP) och för skolor via Apple School Manager. Ta reda på vilka Apple-program för utbildning och företag som är tillgängliga i ditt land eller din region.

Du kan registrera din organisation i Enhetsregistreringsprogrammet eller Apple School Manager om den köper sina Apple-enheter:

  • direkt från Apple
  • från en deltagande Apple-auktoriserad återförsäljare
  • från en mobiloperatör.

Den som registrerar organisationen i programmet måste vara behörig att godkänna villkoren för programmet.

Enheter som du kan registrera

Du kan registrera vilken Mac, iOS-enhet eller Apple TV som helst (fjärde generationen eller senare) som du har köpt från Apple med ett direktköpskonto eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare eller operatör tidigast 1 mars 2011*.

Se till att alla iOS-enheter har iOS 7 eller senare, att alla Mac-datorer använder OS X Mavericks 10.9 eller senare och att alla Apple TV (fjärde generationen eller senare) har tvOS 10.2 eller senare. 

* Exakt vilket datum som avgör om dina enheter är berättigade fastställs av den deltagande Apple-auktoriserad återförsäljarens eller operatörens försäljningshistorik, men datumet kan inte vara tidigare än 1 mars 2011.

Registrera dina enheter

Baserat på hur dina enheter köps in behöver vi lite mer information från dig när du registrerar dem. Om du har köpt dina enheter direkt från Apple anger du organisationens Apple-kundnummer när du registrerar dem. För alla enheter som köps från en Apple-auktoriserad återförsäljare eller operatör behöver vi DEP-återförsäljar-ID.

Om du representerar en stor organisation, som ett skoldistrikt, kanske du har fler än ett Apple-kundnummer eller DEP-återförsäljar-ID. Du kan lägga till flera Apple-kundnummer eller DEP-återförsäljar-ID:n när du registrerar dig, eller när som helst efter det.

För att hitta ditt Apple-kundnummer, DEP-återförsäljar-ID eller ta reda på hur du lägger till era enheter manuellt väljer du din inköpsmetod och följer stegen här: 

 

Om era enheter har köpts direkt från Apple

Om ni har köpt era enheter direkt från Apple med ett direktköpskonto behöver vi organisationens Apple-kundnummer för att kunna registrera dem. Om du inte känner till ert Apple-kundnummer kontaktar du er inköpsrepresentant, ekonomiavdelning eller Apple-kontoteam för att få hjälp.

När du anger ett Apple-kundnummer verifierar Apple att Apple-kundnumret tillhör organisationen. När ert Apple-kundnummer har verifierats:

Om era enheter köptes från en deltagande Apple-auktoriserad återförsäljare eller operatör

Om ni köper era enheter från en deltagande auktoriserad återförsäljare eller operatör anger du återförsäljarens eller operatörens DEP-återförsäljar-ID för att registrera dem. Om du inte känner till ert DEP-återförsäljar-ID kontaktar du återförsäljaren eller operatören direkt.

När du har angett ett DEP-återförsäljar-ID: 

  • När registreringen är godkänd får du ett DEP-kund-ID.
  • Du ger ert DEP-kund-ID till din återförsäljare.
  • Återförsäljaren använder ert DEP-kund-ID för att skicka information om era köp till Apple. Detta kan omfatta tidigare köp så långt tillbaka som 1 mars 2011 om återförsäljaren ger den informationen till Apple.
  • Enheter kan hanteras efter att återförsäljaren har skickat era köp till Apple. Om köpen inte visas som tillgängliga för DEP-hantering kontaktar du återförsäljaren eller operatören direkt.

 

Lägg till dina enheter manuellt

Du kan också välja att lägga till iOS-enheter och tvOS-enheter manuellt i din Enhetsregistrering med Apple Configurator 2 (version 2.5 eller senare), även om enheterna inte köptes direkt från Apple, en Apple-auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad mobiloperatör.

När du konfigurerar en enhet som har registrerats manuellt fungerar den som vilken annan registrerad enhet som helst, med manuell övervakning och MDM-registrering. Användaren har dock 30 dagar på sig att ta bort enheten från registrering, övervakning och MDM.

Hur du lägger till enheter manuellt beskrivs i hjälpguiden Apple Configurator 2.

Hantera och övervaka enheterna som du registrerar

Du kan länka en eller flera MDM-servrar till Enhetsregistreringsprogrammet eller Apple School Manager och tilldela enheter till varje server. Använd din MDM-lösning för att välja hanteringsalternativ för dina enheter, även om de ska övervakas och om MDM-registreringen ska låsas.

Om du har ställt in automatisk registrering i MDM-inställningarna och du tilldelar en enhet till en server, registreras den i MDM automatiskt nästa gång den aktiveras. Om enheten redan är aktiverad kan du radera och återskapa enheten för att aktivera MDM-registrering.

När du lägger till en enhet manuellt med Apple Configurator 2 visas den i ASM eller DEP under Devices Added by Apple Configurator 2. För att kunna lägga till din enhet måste du tilldela den manuellt till en MDM-server.

Om du återskapar från en säkerhetskopia när du konfigurerar en registrerad enhet

Det kan påverka övervakning och enhetshantering. När du återskapar en säkerhetskopia som du har gjort från samma enhet tillämpas inställningarna för övervakning och hantering från säkerhetskopian. Om du återskapar en säkerhetskopia som du har gjort från en annan enhet tillämpas inställningarna för övervakning och hantering från Enhetshanteringsprogrammet eller Apple School Manager. 

Till exempel: 

  • Du säkerhetskopierar en enhet som inte är övervakad. 
  • Du tilldelar enheten till en server i Enhetshanteringsprogrammet eller Apple School Manager. 
  • Du använder MDM för att ange den som övervakad och låst till hantering. 

Om du raderar enheten och återskapar säkerhetskopian förblir enheten oövervakad och enheten kan ta bort hanteringen. Om du återskapar säkerhetskopian till en annan enhet som är tilldelad till servern övervakas enheten och användaren kan inte ta bort hanteringen.

Få mer information och hjälp

Detaljerade instruktioner om hur du använder programmet finns i hjälpen för Enhetsregistreringsprogrammet eller hjälpen för Apple School Manager. Mer information om hur du driftsätter enheter finns på supportsidan för företag eller utbildning

Klicka på Behöver du hjälp? på en registreringsskärm för att hitta hjälpnumret för Enhetsregistreringsprogrammet. Om du behöver hjälp med registrering för Apple School Manager använder du hjälpnumret för ditt land eller din region

Om du behöver hjälp med programmet efter registreringen kontaktar du supporten för AppleCare för företag eller utbildning.

Publiceringsdatum: