Uppgradera din organisation till Apple School Manager

Uppgradera till Apple School Manager med enhetsregistreringsprogrammet och volymköpsprogrammet. Apples driftsättningsprogram finns inte längre tillgängligt sedan den 1 december 2019.

Om din organisation just nu använder Apples driftsättningsprogram som enhetsregistreringsprogrammet eller volymköpsprogrammet behöver du uppgradera till Apple School Manager. 

Apple School Manager är en tjänst som låter dig köpa innehåll, konfigurera automatisk enhetsregistrering i din MDM-lösning (Mobile Device Management) och skapa konton för dina elever och anställda. Apple School Manager finns tillgängligt på webben och är utformat för teknikchefer, IT-administratörer, anställda och instruktörer.

Uppgradera till Apple School Manager

Du uppgraderar genom att logga in på school.apple.com med ditt konto för Apples driftsättningsprogram. Följ sedan anvisningarna på skärmen.*

När du uppgraderat kommer Apple School Manager att ha alla dina:

  • Konton
  • Kontouppgifter  
  • MDM-servrar
  • MDM-enheter
  • Servertoken
  • Enhetsbeställningar
  • Andra objekt som förknippas med ditt konto 

När du uppgraderat använder du portalen Apple School Manager för att komma åt dina data. Du kommer inte att ha tillgång till webbplatsen för Apples driftsättningsprogram efter uppgraderingen.

Välj en domän för hanterade Apple-ID:n

När du har uppgraderat till Apple School Manager uppmanas du att ange skolans webbplats. Apple School Manager använder skolans webbplats och kommer att skapa en reserverad domän som standarddomän för dina hanterade Apple-ID:n. Om din webbplats exempelvis är www.myschool.edu, kommer dina hanterade Apple-ID:n att se ut så här: student@myschooledu.appleid.com.

Din Apple School Manager-administratör kan ändra förvalsdomänen efter uppgraderingen. Alla domäner som läggs till efter registrering måste vara verifierade innan de kan användas till hanterade Apple-ID:n.

Bjud in volymköpsprogramsköpare till Apple School Manager

Skolan kan ha ett eller flera separata volymköpsprogramkonton. Om din skola har dessa konton måste du bjuda in dem separat från dina användare efter uppgraderingen till Apple School Manager. Läs om hur du bjuder in volymköpsprogramköpare till Apple School Manager.

Ändringar i roller för Apple School Manager

Apple School Manager inför ändringar i de roller du tilldelar dina användare.

Agent är nu administratör

I Apples driftsättningsprogram var Agent den högsta nivån för administrativ åtkomst. Agenter kunde godkänna villkoren för Apples driftsättningsprogram för organisationens räkning. 

I Apple School Manager kallas den här rollen nu administratör. Organisationen kan ha upp till fem administratörer i Apple School Manager.

Administratörer kallas nu ansvariga

Med Apples driftssättningsprogram fanns det roller som var administratörer för driftssättningsprogrammet, volymköpsprogrammet och Apple ID för elever. I Apple School Manager kallas administratörer nu ansvariga.

Vilken administratörsroll en användare omvandlas till beror på dennas ansvarsområden:

Roll i Apples driftsättningsprogram

Roll i Apple School Manager

Administratör för Apples driftsättningsprogram

Enhetsansvarig

Administratör för volymköpsprogrammet

Innehållsansvarig

Administratör för programmet Apple-ID för studerande

Personansvarig

Alla administratörer för Apples driftsättningsprogram som kunde skapa andra administratörer får rollen personansvarig i Apple School Manager.

En användare kan ha flera roller i Apple School Manager. Om din användare var administratör för fler än ett program kommer de att få alla tillhörande roller i Apple School Manager. Administratörer eller platsansvariga kan lägga till, ta bort eller ändra ansvarigroller efter uppgraderingen.

Hanterade Apple-ID för alla roller

När användare med den tidigare rollen agent och administratör loggar in på Apple School Manager för första gången omvandlas deras Apple-ID:n till Hanterade Apple-ID:n. Om deras konton inte ställts in med tvåfaktorsautentisering tidigare bör de göra det då. 

Läs mer

* Du behöver en Mac med Safari version 8 eller senare, eller en pc med Microsoft Edge version 25.10 eller senare för att uppgradera till Apple School Manager.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: